شخصیت سالم تر من دوره جدید

SALEMTAR_NEW_sli

شخصیت سالم تر داشتن نعمتیست که شانسی نیست ، مادزادی نیست بلکه ساختنی هم هست .

  1. کمال طلبی منفی ما را در رسیدن به اهدافمان خسته میکند ، باید جایش را با پر دستاوردی عوض کنیم و موفق بشویم
  2. اهمال کاری و به تعویق اندازی آفتیست که زندگی شخصی و کاری ما را راکد میکند ، باید دلیل این آفت را رصد کنیم ، تست کانرز را میدهیم و بسیار علمی ارزیابی میشویم چرا دچار اهمال کاری میشویم
  3. آدمهای خشنود کن ، اعصاب شما را خرد میکنند ، مطیعند و از خود خلاقیت ندارند و زندگی شما را راکد میکنند
  4. در تله شکست خوردگی،  الگویی دارید که دائم خطا میکنید و باید این الگو را بشناسید و بشکنید

5شنبه و جمعه این هفته با 4 کارگاه کاربردی ، در خدمت کسانی خواهیم بود که ارزش شخصیت سالمتر را میدانند .

  • در جلسه اهمال کاری تست کانرز گرفته میشود
  • هزینه تک کارگاه 110 هزار تومان میباشد
  • هزینه کل کارگاهها با هم 410 هزار تومان میباشد که اگر تا سه شنبه 19 ابان ثبت نام زود انحام دهید تخفیف ناقابلی نیز شاملتان میشود : جمعا 380 هزار تومان ( 30 تخفیف)

sabtenam