دوره ” پس از سفر و سایه”

پس_از_سفر_و_سایه-اسلایدر

محتوای دوره :( ارائه برای اولین بار )

  • مثلث قربانی/جلاد/ ناجی : شناخت و برون یافت و ردیابی در زندگی

بازی روانی مشهوریست که کسی خود را قربانی ببیند و بقیه را جلاد و چشم انتظار ناجی بماند ، در بحث مفصل مثلث کارپمن به این موضوع خواهیم پرداخت

  • رهایی از تله روانی وابستگی : شناخت / آزمونها / برون یافت

 

کلاس پس از سفر و سایه بدرد چه کسانی میخورد ؟

  • کسانی که کلاس سفر زندگی را با ما گذرانده اند
  • کسانی که با ما کلاس سایه مقدماتی یا فرامقدماتی یا پیشرفته گذرانده اند
  • کسانی که این مباحث را در سایر موسسات گذرانده اند

تاریخ کلاسها : چهارشنبه ها عصر ساعت 17:15 تا 19:45

اگر مایلید درباره این دوره اطلاعات بیشتری داشته باشید ، جلسه اول را  میهمان ما باشید( اگر دوره سفر زندگی یا سایه های شخصیتی بوده اید) در این صورت به خانم طلایی ای میل بزنید و اسامی را اعلام بفرمایید

class@doctorshiri.com

sabtenam