همه اسلایدهای جلسه خشونت- مجموعه دروس روانشناسی اجتماعی تدریس دکتر شیری

social_slider_o09

اسلایدهای درس مقدماتی بر روانشناسی اجتماعی ، مبحث خشونت

بحثهای نهایی خشونت را در جلسه بعدی ، یکشنبه 15 شهریور تشریف بیارید، بدون پیش نیاز و هزینه

محل اتوبان حقانی- به سمت ونک- خروجی مجموعه شهید کشوری- ساختمان کتابخانه ملی ایران

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6