چطوری میشه جلوی صمیمیت بیش از حد در رابطه را گرفت ؟

دكتر چجوري ميشه جلو صميميت بيش ازحدرو تو رابطه عاطفي گرفت؟جوري كه طرفين دلزده نشن و همچنان براهم جذاب باشن؟
——————————
 
من فکر کنم باید عشق ورزید ولی مهر طلب نشد ، باید وابستگی راچشید ولی نوع سالمش را.
ما وابستگی سالم داریم و ناسالم، بعضی ها فکر میکنند که اساسا نباید وابسته شد، اینها استقلال ناسالم دارند
واقعیت اینست که نمیشه در حوزه عشق وارد شد و  همزمان که احساس فراخی و قدرت میکنیم، اون احساس ضعف شدید دربرابر معشوق را نچشیم، پس وابستگی ،قسمت ناگزیر یک عشق سالم است اما حد این وابستگی مهم است؛ ملا بعضی ها دچار چسبندگی میشوند ، بعضیها دچار از دست دادن همه ارزشها و اولویتهای زندگی شخصی خود میوشند، از درس و کار و خانواده و…همه چیز میافتند ! خب این حد از وابستگی عملا به چسبندگی مبدل شده است و بزودی فرد را مستعد آسیبهای شدید میکند
  • در مجموع برای تجربه وابستگی سالم باید بدانید خیلی مهم است که فردیت شما، همیشه محترم بماند، شاید لازمه اش این باشه بعضی تلفنها را جواب ندید ( مودبانه) یا اینقدری مشغول اهداف شخصی خود بود که همیشه در دسترس نبود ،
  • در برابر زیاده خواهی شریک عاطفی میتوان مودبانه ایستادگی کرد تا عزت نفس آسیب نخورد
  • به رفتارهای اشتباه، کنترل های بیش از حد واکنش منفی نشان داد در حالیکه همه ما دیده ام که چگونه بعضی ها به رفتار اشتباه معشوق خود ، حتی پاداش هم میدهند ( به جای درک مسموم بودن رابطه اسمش را میگذارند عشق و هر چیزی را مجاز میپندارند !) 

عیرضا شیری


خانه توانگری دوره جدید طراحی کرده است  به نام نبوغ عاطفی ، مهارتهای پیشرفته عاطفی ” که شامل بحثهای کلیدی رابطه عاطفی است ، معتقدیم این دوره زندگی عاطفی جدید به شما خواهد داد اگر واقعا با خودتان روراست باشید . 

ارتباط عاطفی