آیا ” مرد شایسته ” یک هذیان است ؟

مرد شایسته کیست ؟
آیا چنانکه بعضی دختران عصبی زخم خورده از مردان عوضی ، کنایه میزنند ؛ وجود ندارد؟
شایستگی ، زن و مرد ندارد ، مال مقام انسان است ولی احتمالا شکل بروزش در بانوان و اقایان ، متفاوت است
شایستگی ، ساختنی است ، نه شانسی است نه ارثی !
اگر بنا باشد از مختصات شایستگی یک مرد بنویسم ، احتمالا نکات زیر خواهد شد ( و شما هم بیفزایید نظرتون را ) 
– با ادب است و متین ولی ادب و متانت ، دست و پایش را نمیبندد که لازم شد بخروشد
– مرد است و یادش نرفته که مرد مقداری کله شقی ، نرینگی و چند مولکول ،پیش بینی ناپذیری دارد
– از بیان احساساتش نمیهراسد، جرات ابراز عشق دارد و دلیر وادی عشق است ، پای عشق خیلی حساب کتاب نمیکند ، حداقل اگه بناست چند باری عاشق شود ، اونجا اهل قمار است
– شیربرنج نیست ، هپلی و شلخته نیست ، به جذابیت ظاهری و رفتاریش اهمیت میدهد ، تو ظاهرش وا نداده و بلد است چه موقع عین ببر وحشی از حریمش مراقبت کند
– اهل خاله زنک بازی ، گیز دادن به جزئیات بی ارزش ، مو را از ماست کشیدن نیست ، بلد است عین عقاب از امور پیش و پا افتاده فاصله بگیرد و در وقتی مناسب تر به آوردگاه زندگی بازگردد
– در برابر معنای بزرگتر زندگی ، قوانین عظیم هستی ، صاحبخانه اصلی عالم ، بی تفاوت نیست ، سوال دارد و برای پاسخش به جوابهای کلیشه ای دل خوش نمیدارد
– به طبیعت ، حیوانات و گیاهان به چشمی خیره مینگرد نه ابزاری برای عشق و حال
– اهل تئاتر ، موسیقی ، هنر و هیجان و مقداری ورزش و داد زدن سر فوتبال و کشتی و …هست . زانوانش جازخم آسفالت کوچه های محل داره یا تو گل کوچیک یا تو دعوای زنگ آخر
برای داشتن چنین مردی باید خود نیز شایسته بود و بعضی اشتباهات را هرگز تکرار نکرد
علیرضا شیری

چگونه از چشم یک مرد سقوط کنیم

 

 

چگونه از چشم مرد شایسته سقوط کنیم 4

چگونه از چشم یک مرد شایسته بیفتید ؟ دو قانون

کلاس شخصیت سالم تر من- دوره بهار ۹۴

چطوری میشه جلوی صمیمیت بیش از حد در رابطه را گرفت ؟