بوشهر ، سخنرانی ” مهرطلبی” ، رهایی از وابستگی نا سالم-دوشنبه ۲۵ آذر

سخنرانی دکتر شیری در بوشهر

روز دوشنبه به بوشهر میروم و در صدا و سیمای بوشهر برنامه ای در خدمت مردم خواهم بود و سه شنبه عصر17:30 الی 19:30  در سخنرانی مهرطلبی  به همت شرکت تعالی گستر جنوب ، به مباحث زیر خواهیم پرداخت :

  • مهرطلبی ، چگونگی
  • وابستگی سالم و ناسالم
  • برون یافت از روابط نا سالم

به نظرم هرکسی که عشقی تجربه کرده و زخمی خورده یا زده باید در این دو ساعت بنشیند و سنگهایش را با خودش باز کند

اطلاعات بیشتر : 3355507