به احترام استاد جلال ستاری ، افتخار روانشناسی و اسطوره شناسی ایران

استاد جلال ستاری 2

از سال 84 آرکتایپ درس میدهم ( شاگرد تورج بنی صدر عزیز بودم) و مفاهیم سفر زندگی را نیز از همان دوران هم یاد میگیرم هم گاهی اوقات درس میدهم و  بی تردید اگر یک نفر را در کل عرصه فکری کشور بتوانم نام ببرم که عمیقا در سطح بین الملل درباره یونگ و اسطوره و سفر قهرمانی کار کرده است ، استاد جلال ستاری میباشند.

اتاق کار استاد جلال ستاری
مردی 92 ساله با 92 کتاب و صدها مقاله که در سویس روانشناسی خوانده است و شخصا شاگرد پیاژه بوده و پروفسور یونگ را در 1960 در زوریخ دیده است !

نویسنده کتای زیبای ” سیمای زن در فرهنگ ایرانی” کسی نیست جز این بزرگوار

استادجلال ستاری و دکتر شیری
عید 92 با استاد عحمی و فواد و همسر و مادر رفتیم در خانه کوچک و صمیمی ایشان در مهرشهر کرج و ساعاتی را در بهشت سر کردیم. حقا این دانشمند بزرگ به گردن همه تمدن ایرانی حق بزرگی دارند و فردا شنبه 8 آذر  ساعت 18در خانه هنرمندان( تهران – ایرانشهر ) سالن استاد شهناز بزرگداشتی برایشان برگزار میشود که جای شما عاشقین تمدن ایران زمین آنجاست، دکتر فکوهی عزیز هم حضور دارند و من نیز به لطف خدا شرکت خواهم کرد.

استاد جلال ستاری1

 

  1. جلال ستاری کیست ؟ اسطوره در جهان امروز

    اگر چه نمیتوان خط مشخصی میان اسطوره و تاریخ کشید، در واقع وقتی، برای مثال، ازناپلئون بناپارت حرف میزنیم، اگر چه تاریخی بودن او محرز است اما نسبت دادن برخی ویژگی ها به او یادآور اسطوره پرومته است. واضح تر آنکه اسطورها نمیمیرند بلکه با پویندگی خود را در کالبدهای جدید احیائ میکنند تا همواره احساس نیاز بشر به فوق بشر بودن به جاودانگی به آزادگی و…را پاسخ دهند.

  2. حکایات سندباد بحری 

از پیشگفتار به قلم نویسنده: حکایت های هقت سفر سندباد بحری که در هزار و یک شب آمده، به لحاظ سبک و ضرباهنگ و ساختار، «رمان» کاملی از گونه ی داستان های ماجراجویانه است؛ و از قرار معلوم در اصل جزو هزار و یک شب نبوده و اثر مستقلی محسوب می شده که در حدود قرن چهارم هجری پرداخته یا تدوین شده است.

  1. داستان هفت خفتگان

    کتاب “پژوهشی در قصه ی اصحاب کهف” از استاد جلال ستاری، از مجموعه پژوهشی در قصه های جاودان، اثر استاد جلال ستاری قسمت هایی از متن کتاب: