باورش سخت است ولی …

باورش سخت است ، ما به اندازه شبه قاره هند ، مصرف گاز داریم
ما حتی سیگارمان را خیلی اوقات به جای کبریت با شعله روشن گاز خونه روشن میکنیم…
17% گاز جهان مشترک است بین ایران و قطر و در شرایط تحریم تکنولوژی استحصال علیه ایران ، قطری ها با 22 لوله مشغول برداشت هستند و ما با دو لوله !!!
کاشک ، ” دلواپسان” حقیقت آسیب به یک تمدن را میتوانستند درک کنند 
50% انرزی مدیران ارشد یک تشکیلات نفتی دولتی در سال 88 صرف بازرسی و نظارت بر نیروهای ایرانی بود که از کار نزنند ، دزدی نکنند ، ساخت و پاخت با پیمانکاران نکنند….اینست بدبختی کشوری که به تیغ تحریم دشمن و تیغ نافهمی و وطن فروشی بعضی افرادش گرفتار شده است.
در این شرایط بزرگترین وظیفه مدرسین اینست که نگذارند بچه های این خاک نا امید بشوند ، زیرا کاسبی خیلی از دشمنان خارجی و سودجویان داخلی در نا امیدی و رکود جوانان این کشور است.
در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از وجدان کاری صحبت کردیم ، از اینکه دانشجو نباید وقتش را حرام کند ، باید حرفه ای گری را از همین دوران دانشجویی شروع کند ، در همه چیز. 
تنها در اینصورت است که از رفتار خودخواهانه جهان سومی به رفتار دگرخواهانه یک جامعه متمدن و شایسته این دیار مبدل میشویم

شیراز- دانشگاه آزاد- کانون وصال-26 ابان
——————–
بخشهایی از بحث “سبک زندگی دانشجویی”- 26 آبان- به دعوت کانون وصال( رهپویان وصال شیراز )

—————————————-