رفع ابهامات مرد در خواستگاری در ۴ قدم

imagesحسام – 28 ساله
میخوام برم خواستگاری و ابهاماتی دارم ، مثلا  فهمیده ام که خواستگاری جای فلسفه بافی و تحت تاثیر قرار دادنهای زیادی نیست که بعدا توش بمونم! از طرفی گیج شده ام اگه چهار تا نکته مهم باشه که از من سوولیت پذیری مردانه نشون بده ، چه هستند؟
—————————————
اینکه با خودت اینقدر شفاف هستی نقطه قوتت خواهد شد که بتوانی با خطای کمتر و سردرگمی اندک در بحث خواستگاری ورود کنی.اعتقاد اینستکه وسواس کمتر موجب شناخت بهتر میشود و من نکات زیر را مفید میدانم

در ابتدا در خواستگاری به سلیقه فیزیکی خودت و طرفت باید دقت داشته باشی ، اگر حداقلهای لازم برایتان تامین شد طرح مباحث زیر، تعیین کننده و هوشمندانه است :

1-من به این دلایل میخوام ازدواج کنم ( این توان مالیمه ، این نیازهای روانی عاطفی جنسیمه….شما نیز دلایلی دارید؟
 2- من به این دلایل از تو خوشم میاد….
 3- نکات خوبم اینهاست ، نکات خوب تو چیست؟
 4- نکات بدم اینهاست ، نکته غیر خوبی داری که لازمه من بدونم؟
 5- سابقه رابطه عاطفی ام اینهاست، اگر لازم دونستی، مال خودت را نیز بهم بگو