خندوانه

image_pdfimage_print

 

خندوانه-رامبد-جوان-شبکه-نسیمتو خونه تند تند داشتم کارهام را انجام میدادم که بزنم برم موسسه که یهویی از جلوی تلویزیون رد شدم و دیدم داره کانال نسیم برنامه ای پخش میکنه به اسم ” خندوانه” با اجرای رامبد جوان نابغه !

رامبد مصاحبه ای داشت با  یک شاعر طنزپرداز به اسم اقای ناصر فیض که خودش ته فکاهه بود. یه خاطره نقل کرد که من کف زمین افتادم :  یه آقایی یه پیکان قدیمی داغون سوار شده بود که میزد واسه اولین خط تولید شرکت ایران ناسیونال باشه ؛ میگین چرا؟ چون یه درش را میبست سه تا درش باز میشد ! صندوق عقبش را با سیم بسته بودن و لاستیکها صاف صاف و کف آفتاب خورده و… خلاصه یه وعضی؛ اون وقت پشت شیشه اش با خط نستعلیق داده بود نوشته بودن  ” هر آنچه دارم از دعای مادر است” ! هر طور فکر میکنم به نظرم طرف عاق والدین شده بود!

38 دیدگاه در “خندوانه

 1. کلماﺗﯽ قصار ﺍﺯ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺩﻭﺭ:
  – ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻨﺪﻩ ، ﯾﻪ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
  – ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺴﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﺭﺳﻤﺎ ﻏﺼﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ
  – ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺧﻮﺭﺩﻡ , ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ , ﺍﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ
  – ﺷﺎﻧﺲ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ؛ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻧﮓ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪﺍﺭﻩ؛ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻼً ﮐﻠﯿﺪ ﺩﺍﺭﻩ
  – ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﻴﺴﺘﯽ , ﺧﺮ ﺩﺭﻭﻧﺘﻪ
  – ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺍﻟﮑﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﺟﺪﯾﻢ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ
  – ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ ﻣﺎ ﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺻﻼﺡ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﺍﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ
  – ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻗﺸﻨﮓ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻨﺪ ﺁﺩﻡ ﺣﯿﻔﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻨﻪ
  – ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﮑﻮﮐﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ
  – ﯾﻪ ﻋﺪﻩ ﺁﺩﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﻦ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﻧﻔﻬﻤﻦ
  – ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ « ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺮﺳﯽ » ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻔﻪ ﺷﻮ
  – ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻣﻮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﺖ ، ﺧﺮ ﺍﺳﺖ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺭﻓﺖ
  – ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻧﻔﻬﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﺍﺩﯾﻢ

  [پاسخ]

  داریوش پاسخ در تاريخ آبان ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۹:۴۰ ب.ظ:

  احسنت

  [پاسخ]

 2. سلام من مرتب چک میکنم سایتو ولی از اومدنتون باخبر نشدم چرا؟ چه دوره ای بود؟ چقد حیف شد دفعه پیش هم که اومدین دقیقا مصادف شد با جلسه دفاع ارشدم مثل اینکه قسمت نیست از حضورتون بهره مند بشم

  [پاسخ]

 3. دکتر کی تشریف آوردن اهواز چرا ما بی اطلاع هستیم؟

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ تیر ۲ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۹ ق.ظ:

  26 خرداد به زحمت موسسه پویش
  خیلی وقت بود در سایت اعلام کرده بودیم که سایه جان

  [پاسخ]

 4. 0 اﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ
  ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻌﻮﯾﺺ ﺍﺳﻢ، ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ : ﻣﮕﻪ ﺍﺳﻤﺖ
  ﭼﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺩﺍﺭﻩ ؟
  .
  ..
  ﮔﻔﺖ : ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﺎ “ﺁﺏ ﺩﺭﻩ ﺍﯼِ ” ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺳﻢ ﻣﻨﻮ
  ﮔﺬﺍﺷﺖ ” ﻓﺎﺿﻞ”، ﺍﻭﻧﻮَﺥ ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﮐﺼﺎﻓﻄﻢ
  ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺻﺪﺍﻡ ﻣﯿﮑُﻨﻦ !!:|
  ﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ ﺯﻭﻧﮑَﻦ
  ﮔﺎﺯ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ
  )

  [پاسخ]

 5. استاد برنامه امشب خندوانه با حضور خانم دکتر مهدیه الهی قمشه ای بود!!بینظیر بود حرفاشون و اشعارشون!!! اشعاری طنز از ماجرای خواستگاری رفتن برادرشون خوندند که اشک رامبد از خنده در اومد!!!! و میگفتند بیایین هر روز بعد نماز صبح طلوع خورشید را جشن بگیرین. !!!!

  [پاسخ]

  محمد رضا پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۳ ۷:۴۱ ب.ظ:

  من ی تیکه از این برنامه رو دیدم و خیلی دلم می خواد دانلودش کنم نمی دونید قسمت چندمش بوده؟31 ام پخش شد؟

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ تیر ۶ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۵۹ ب.ظ:

  نه والله

  [پاسخ]

 6. استاد عزیز،برای این که کمی شوخ طبعی در شخصیتمون تقویت بشه،چه پیشنهادی رو بهمون توصیه می کنید؟
  با تشکر.

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۳ ۹:۵۵ ق.ظ:

  دیدن و خواندن طنز ( وودی آلن ) یا عمران صلاحی
  خواندن مجله خط خطی

  [پاسخ]

 7. سلام دکتر
  سوالی برام پیش اومده ، ممنون میشم راهنمایی کنین.
  اخیرا خواستگاری دارم که از نظر خونوادگی و شغل مناسبه. ولی مشکلی که هست تحصیلاتشون از من پایینتره. (فکر کنم دو سالی مونده لیسانس بگیره)
  خودم شاغل و با تحصیلات خوب هستم. متاسفانه از اونجایی که تصمیم گرفتن برام سخته، نظر دیگران رو هم جویا شدم و میگن از نظر هوشی و تحصیلی باید شخص هم سطح خودت باشه. این مسئله واقعا گیجم کرده و نمیدونم تا چه حد تحصیلات میتونه مهم باشه؟

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۳ ۸:۵۱ ق.ظ:

  اگر ویژگیهای خوب دیگرش براتون مطلوبه مهم نیست به این شرط که او نیز حنبه داشته باشه و هر چیزی پیش بیاد نزنه به اختلاف تحصیلاتتون

  [پاسخ]

 8. شما هم دعوتید به همایش آیین کعبه کریمان
  در طرح کعبه کریمان که توسط جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) طراحی شده است، از کودکان بیمار، معلول، بی‌سرپرست و محروم می‌خواهیم تا نامه‌ای به خدا یا حضرت علی (ع) بنویسند و خواسته‌ها و آرزوهایشان را در آن مطرح کنند.
  همایشی برای برآورده‌کردن آزوهای کودکان سرزمین ایران
  زمان: جمعه 30 خرداد ساعت 4 تا 6
  مکان: مجموعه فرهنگی ورزشی قلهک
  آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال، جنب پارک خلیج فارس
  /www.kabe-kariman.com

  [پاسخ]

 9. منم دیدم برنامه جالبیه ولی هنوز مونده تا مدل خاص خودش رو پیدا کنه.برام جالبه صدا و سیمایی که تو همه این سال ها لذت خنده اصیل رو از مردم دریغ کرده حالا تند و تند داره برنامه(در نازل ترین سطح ممکن ) درست میکنه که بلکه جبران همه این سال ها رو کرده باشه ….

  [پاسخ]

 10. سلام دکترجان خداقوت .اگرمقدورهست درباره نوجوانان واستفاده از اینترنت وپرکردن اوقات فراغتشان راهنمایی کنید.ممنون میشم

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ تیر ۸ام, ۱۳۹۳ ۴:۳۴ ق.ظ:

  NOJAVANETAVANGAR.COM

  [پاسخ]

 11. سلام جناب دکتر
  بله منم اون قسمتش رو دیدم:))
  پرسیدن برای بازی ایران و نیجریه یه بیت طنز بگین، آقای فیض گفتن “کلمه نیجریه کمی زخمت و نمیشه بسازم، یهفته هم بهم مهلت بدی میبینی اخر هفته با رونالدو دارم بازی میکنم اما نتونستم یه بیت برا نیجریه بنویسم:))))
  آقای جوان یه فراخوان تو فیسبوک دادن که به یکسری افراد که خوش خنده هستن و میتونن بخندونن نیاز داریم، از بین ١٠٠٠ نفر مث اینکه این افرادی که پشت مهمان نشستن انتخاب شدن. هر قسمت هم یک مهمان دارن.

  [پاسخ]

 12. من در تمام طول عمرم فکر می کردم هوا مجانیه تا اینکه یه بسته چیپس خریدم …

  پسر خالم همیشه سوپ رو بعد از غذاش میخوره
  بهش میگم همه قبل از غذا سوپ میخورن نه بعدش !
  میگه میخوام اگه منافذی هم تو معده خالی مونده با سوپ پربشه !

  [پاسخ]

 13. این رضا فیض یه دونه باشه. تو برنامه قند پهلو خودش تعریف میکرد که پدرشون روحانی هستند.میگفت نوجوان که بودم کتاب های طنز خیلی میخوندم و شعر هم میگفتم.یه شب تا دیر وقت بیدار بودم و در حال سرودن شعر که پدر میان تو اتاق و میپرسن: چه میکنی؟ منم شعرم رو برای پدرم خوندم.بعد از چند ثانیه مکث و سکوت پدر گفتند: لااقل پاشو بگیر بخواب! 😀

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۹:۰۳ ق.ظ:

  لا اقل را عالی اومده پدرشون

  [پاسخ]

 14. تیم من که نابود شد رفت اصلا شادابی اسپانیا 2008-2010-2012 رو نداشتند.
  منتظرم آلمان بترکونه تیم شادابیه و باطراوت بازی میکنه.
  بخاطر لطیفه هاتون ممنون.
  دکتر ممنون که اهواز تشریف آوردید.
  در رابطه با مهرطلبی.باج گیری و باج دادن – حالا خونه پر باج گیری نه اما کمی باج گیری از اطرافیان حال میده یه جورایی آدم حس تایید و مهم بودن بهش دست میده به نظرت این بده و بار منفی داره؟
  بنظرم نباید آدم زیاد در دسترس دیگران باشه یعنی اگه بدون هیچ توقعی همه جوره بشون حال بدی پرتوقع میشن.
  نمیدونم منظورم رو رسوندم یانه.

  [پاسخ]

  سایه پاسخ در تاريخ تیر ۲ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۰ ق.ظ:

  دکتر کی تشریف آوردن اهواز چرا ما بی اطلاعیم ؟

  [پاسخ]

 15. فکر کنم هر شب ساعت حدود 11 داره، ولی خیلی برنامش طولانیه، من که هیچ وقت حوصلم نشد ببینمش، مگر اینکه مهمونش خیلی باحال باشه.

  [پاسخ]

 16. آقای دکتر این برنامه چه ساعتی پخش میشه؟ جدول پخش سایت شبکه نسیم کامل نیست
  ممنون

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۷:۳۲ ق.ظ:

  منم گذری دیدم ولی ظاهرا هر شب داره

  [پاسخ]

  زهرا پاسخ در تاريخ خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۳۸ ب.ظ:

  ممنون دکتر

  [پاسخ]

  میثم پاسخ در تاريخ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۵:۰۱ ب.ظ:

  شب ساعت 11 تا 12 پخش میشه.
  جزو معدود برنامه های خوب صدا و سیما از معدود شبکه های خوب صدا و سیما. مدیریت خوب پخش برنامه باعث شده تداخل کنه با جام جهانی. برنامه خیلی عالیه

  [پاسخ]

  مرضيه هاشمي پاسخ در تاريخ خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۱:۰۹ ب.ظ:

  زهراجان سلام
  من تکرارش رو میبینم حدود ١١:٣٠-١٢ پخش میشه.
  شبش با فوتبال مث اینکه تداخل داره؛)

  [پاسخ]

  زهرا پاسخ در تاريخ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۲ ق.ظ:

  ممنون مرضیه جان

  [پاسخ]

  میثم پاسخ در تاريخ خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۴:۲۴ ب.ظ:

  هر شب ساعت 11
  جمعه ها را اطلاع ندارم!

  [پاسخ]

  زهرا پاسخ در تاريخ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۳ ق.ظ:

  ممنون

  [پاسخ]

 17. بعد از بازی اسپانیا و شیلی خیلی حالم گرفته بود که کلی خندیدم حالالللللللللللللللللللللللللللللللا البته من فوتبالی نیستم ولی دوست نداشتم مدافع قهرمانی با این وضعععععععععععععع ببازه نمیدونم استاد شاید این حس من هم یه منشا روانی داشته باشه دمتون گرم و لباتون همیشه خندان باد.

  [پاسخ]

 18. – یارو نه درس خونده؛ نه شغلی داره؛ نه ماشینی… خلاصه هیچی نداره؛ ازش می پرسی ازدواج کردی؟ با اعتماد به نفس میگه هنوز دم به تله ندادم! لامصب تو خودت تله ای!!!

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۳ ۱:۰۱ ق.ظ:

  عالیه ثمانه خانم

  [پاسخ]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.