گزارش طرز خرج درآمد شب قصه ( ۵) از زبان جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی

گزارش خانه ایرانی شهرری

همایش شب قصه نوجوان توانگر5 و نحوه هزینه درآمد حاصل از همایش

امام علی

زمستان 92

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)

امام علی.jpg2

 

 

گزارش فعالیتها:

 •       پیشنهاد برگزاری همایش شب قصه توانگری4 به نفع کودکان تحت پوشش جمعیت ازطرف دکتر شیری مدیر محترم موسسه  خانه توانگری طوبی
 •       پیگیری جهت بازدید و رزرو سالن برگزاری همایش (پس از بازدید از سالنهای متعدد با توجه به ویژگیهای خاص سالن اندیشه انتخاب گردید.دسترسی آسان مجلل و نوساز بودن سالن،پارکینگ مناسب و… از ویژگیهای مهم انتخاب بودند)
 •      برگزاری جلسات هماهنگی با تیم اجرایی خانه توانگری طوبی( 3جلسه مشترک)
 •       مکاتبه بامراجع  مربوطه در خصوص اجاره سالن و مجوز ازاداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی
 •      دعوت از میهمانان ویژه (VIP)
 •       معرفی نفرات جهت همکاری در برگزاری همایش
 •      تهیه و تدارک پذیرایی و میز روابط عمومی  جهت پرزنت فعالیتها و عضوگیری
 •    تهیه واهداء لوح تقدیراز میهمانان برنامه
 •      مذاکره با فروشگاه تعاونی فرهنگ برای تهیه بن البسه
 •      تشکیل تیم خرید وتوجیه اعضا
 •      تدارک اتوبوس ایاب وذهاب کودکان برای مراجعه به فروشگاه

اهداف خانه ایرانی شهرری:

 • معرفی جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی(ع)
 • معرفی خانه ایرانی شهرری و فعالیتها
 • جذب منابع انسانی و مالی
 • جریان عواید حاصله از این همایش به سوی خانه ایرانی شهرری برای تهیه لباس عید 100 کودک تحت پوشش شهرری

نکات قابل توجه:

 • بهای بلیط شرکت درهمایش به صورت همت عالی اعلام شد که از سوی هموطنان استقبال خوبی بعمل آمد.
 • طی مذاکره با فروشگاه تعاونی فرهنگ برای خرید البسه با تخفیف مناسب بن تهیه و دراختیارتیم خرید قرارگرفت
 • هزینه هردست لباس 600000 ریال بصورت بن درنظرگرفته شد
 • هردست البسه شامل یک جفت کفش ،یک شلوار و یک پیراهن پسرانه و مانتو دخترانه به انتخاب و سلیقه خود کودکان
 • برای خرید البسه عید کودکان تیم خرید با صرف هزینه ایاب و ذهاب، خود کودکان رابه فروشگاه بردند
 • 56 نفرازکودکان ازکوره های آجرپزی و37 نفرازسایر مناطق  شهرری بودند.
 • برنامه ریزی خرید برای 100 کودک و حتی بیشتر انجام شده بود لکن بدلیل عدم حضور خانواده ها و کودکان در روز مقرر تعداد 93 نفر در برنامه حضور داشتند
 • تیم خرید مرکب از 10 نفر از خانها و آقایان دانشجو در برنامه خرید کودکان راهمراهی کردند

 امام علی 3

 

 

 

 

 

شرح

مبلغ(ریال)

بدهکار

بستانکار

دریافت عواید حاصل از همایش از خانه توانگری طوبی

تعداد البسه دخترانه 48 دست

تعداد البسه پسرانه 45دست

هزینه ایاب و ذهاب بچه ها برای خرید

هزینه تغذیه بچه ها روز خرید

72400000

28800000

27000000

2000000

1140000

جمع کل

مانده تنخواه خانه ایرانه شهرری در حساب

72400000

13460000

58940000

با آرزوی روزی که هیچ “کودک کار”ی در هیچ جای دنیا نباشد

واحد مستند سازی خانه ایرانی شهرری

پایان