فاطمه ای برای درست”زیستن” و نه فقط “گریستن”

image_pdfimage_print

فاطمه

دین امریست که فهم آن به عهده آدمی است و گرچه دین و نبی امری ثابت است ولی فهم از دین که امری انسانی است باعث تکثر دین داری میشود. یک آدم شهودی ادراکش از حتی یک گل با یک آدم منطقی متفاوت است و به همین نسبت نوع دین فهمی این دو نفر نیز بسیار متفاوت میگردد. در نوشتار زیر به بعضی ظرائف بیشتر پرداخت میوشد میشود تا نوعی آسیب شناسی در مراسم فاطمیه جهت زیست بهینه مردمان صورت پذیرد

 • دیدگاهی در دین داری معتقد است که هر کاری که فردی انجام دهد باعث ایجاد یک اتفاقی در یک جای دیگر میشود و با مرگ و انتقال به آن جای دیگر، فرم رمزگشایی شده آن اعمال نمایان میشود. در این صورت مثل بازیهای کامپیوتری زندگی یک مومن به جمع آوری امتیاز میگذرد و هرجقدر چقدر حجم فیزیکی اعمال بیشتر باشد، فرد احساس ایمان بیشتری دارد ( دینداری عوامانه )
 • دیدگاهی دیگر در دین داری معتقد است هر آنچه یک مومن انجام میدهد در لحظه بر جان او موثر است و انسان تنها چیزی که با خودش میبرد جانش است. پس مومن به نیتش و زوایای درونی عملش خیلی دقت میکند و میداند معنای زیرین یک عمل است که بدان بار ارزشی میدهد گو اینکه هزار حج یک آدم ناپاک از نظر درونی که به جای خودسازی به برون سازی مشغول است، تنها موجب تعمیق ناپاکی او میشود نه پاکسازی و تهذیب جانش
 • در باور اول جغرافیای دینی اهمیتی شدید دارد. ( فامیلیت/ مکان و زمان )  : هم در نسبتهای فامیلی، مقدس سازی وجود دارد ( فلان نوه فلان امام مقدس میشود به صرف نوه بودن نه درست زیستن ) هم محلهای تدفین و تولد دارای آثار مقدس و خرافی میشوند ( گرچه محلهای خاص تاریخی در اسلام مهمند ولی تقدس  امری خطرناک است و موجب خرافه پرستی مردم میگردد. مثلا فرد متوجه نمیشود که ارزش بقعه حضرت رضا به در و دیوارو طلا و معماری نیست بلکه به ادراک ما از امام ربط دارد وگرنه که خیلی مفهوم بت پرستانه ای میگردد )
 • زمانهای جغرافیایی و سالگشتهای سنتی به امور دینی راه پیدا میکنند. بنابراین  “امام” مقدس است نه امامت و راهی که تبیین کرده پس میتوان عاشق “علی(ع)“ بود به عنوان یک انسان و علوی نزیست! فرد همان نسبتی که با فرزندان و عمه و دایی اش دارد بین ائمه و نبی مکرم و … برقرار میکند و با این استقرای سنتی وار، سعی میکند مثلا حرکتهای پرشور عاشورا را به ظرف ذهن خود بیاورد که موجب خطاهای احساسی شدیدی میشود که در آخر تنها یک تخلیه هیجانی  هیأتی رخ میدهد نه یک تغییر رویه زندگی به عنوان یک شیعه مسوول
 • صدیقه طاهره، دختر نبی اکرم یک تاریخ دارند به عنوان یک انسان که اهمیت ندارد ( زیرا در دین داری عامیانه، ادبیات اسطوره ای مشتری دارد نه واقعیت تاریخی ). مثلا اگر ایشان ۲۷ سال زیسته باشند تنها بخشهایی برای شیعگی عوامانه مهم میشود که بتوان از آن باری عاطفی استخراج کرد مثلا سوگواری بعد از مرگ نبی اکرم و بیت الاحزان و واقعه درگیری به خلفا. به عنوان یک شیعه که از بچگی در هیئات بزرگ شده ام، نگاه به صدیقه طاهره در حد غیرت ورزی های کوچه و خیابانی تنزل می یابد و مردان به ترحم  تشویق میشوند
 • روانشناسی می آموزد که شناخت معیوب به رفتار معیوب ختم میشود. چنانکه در محضر یک پادشاه نمیتوان با لنگه دمپایی رفت و باید آداب تشرف را رعایت کرد، برای شناخت صدیقه طاهره باید ۱- درست زیست ۲- درست مطالعه کرد ۳-کلام و خطبات  ایشان را تحلیل کرد و ۴- متناسب سازی به امروز کرد و ۵- موفق زیست تا به آستانه درک آن بزرگوار نزدیک شد. خیلی ساده انگارانه است که بدون حضور علمایی از این دست بتوان از کلام مداحان که وظیفه شان غلیان احساسی دادن است، به معرفت و شناخت رسید زیرا نهایت آرزوی این صنف اینست که فرد حاضر بیشتر گریه کند و نه اینکه فاطمی زیست کند
 • زیست فاطمی یعنی چه ؟ صدیقه طاهره نماد زنانگی در اسلام هستند و به شکل زیبایی بخش زنانه ANIMA شخصیت نبی اکرم ( چنانکه مرحوم امام خمینی معتقد بود که اگر فاطمه مرد میشد نبی میگشت ) بین فاطمه به عنوان یک زن و فاطمه به عنوان یک مفهوم باید پل زد. هر کسی در روانش زنانگی دارد و میتواند بعد از شناخت شخصیت بیرونی صدیقه طاهره به بخش درونی خویش پل بزند و چون ایشان درست زیست کند تا فاطمه درون خودش را بیابد چنانکه اگر اینطور میشد، عزادار فاطمه میفهمید که تکریم دختر خودش و احترام به همسر و خواهر خودش و ایشان را چون ملکه دیدن موجب تحقق زیست فاطمی میگردد وگرنه یک اتفاق احساسی گریه آور بیشتر تجربه نشده است. در اکثر بلاد اسلامی احترام چندانی به زنانگی به عنوان حتی یک انسان نمیشود. در صدیقه طاهره، زیستنی متفاوت است که مهم است نه قد و سن و ظاهر، ظلم ستیزی و احقاق حق است که مهم است، برهانی و قرآنی صحبت کردن مهم تر است از پوشش ایشان زیرا برهان ایشان موجود است ولی چه کسی میداند قیافه و پوشش او چگونه بوده است؟؟ فرمود : یابن ابی قحافه! افی کتاب الله ان ترث اباک و لم ارث ابی؟ ای ابابکر آیا در کتاب خداست که من از پدرم ارث نبرم و شما ببری؟ چه کسی این ادبیات را دارد؟ کسیکه کتاب خدا را برهانی بلد است که میتواند وسط خطبه بدان چپ و راست استناد کند. ( متن جالب خطبه )
 • سیاه پوشی برای صدیقه طاهره بدون اهمیت قائل شدن به زنانگی خود و زنانگی بیرون از خود ( احترام به زنان و ایشان را گرامی داشتن ) تنها یک رفتار عامیانه در دین داری محسوب میشود و موجب تحقق زیست فاطمی نمیگردد گو اینکه میتوان سیاه پوشید و زنان را فقط بر اساس قیافه و پوشش و … نمره داد و نه شخصیت و موثر بودنشان برای خانواده و کشورشان. مثلا زنی بدحجاب است و در همین نقطه از سوی دین دار عامی از دایره با ارزشی حذف میشود و هرگز فهمیده نمیشود که چه تلاشی کرده درس خوانده و با داشتن برادری معتاد چه رنجها کشیده صورتش را سرخ نگه داشته و کتاب نوشته و کارمند است و حامی مالی خانواده اش است و … هیچ یک از اینها دیده نمیشود زیرا در ثانیه اول  دیدار به خاطر خط لبش (!) کل زنانگی  با ارزشش خط خورده است. فراموش نکنیم ارزشهای اکثر آدمها نا دیدنی است ولی ظاهرشان دیدنی. ظاهر غیر دینی مردم برای یک دین دار عامی موجب میشود همه ارزشهای نادیدنی نیز نمره تجدید بگیرد زیرا این فرد دین دار عامی، توان ادراک سایر ارزشهای مهمتر زندگی آن زن را ندارد.
 • امنیت زن در جامعه ایران در خطر است، خیابانهای ما برای راه رفتن ساده یک دختر امن نیست و بلکه شرم آور است. حتی مادر ۶۸ ساله من که بخواهد تاکسی بگیرد از مزاحمتهای رانندگان حریص در امان نیست و دختر من در دوبی و لندن و مالزی و … به مراتب از قم و مشهد و تهران بیشتر در امان است و لذا طنز تلخیست جهد آقایان برای تحقق  ظاهری جامعه دینی که حتی دخترانشان ساده ترین امنیت را ندارند که راه بروند چه برسد به ورزش و استادیوم و استخدام و …. بنده معتقدم تازمانیکه دغدغه جامعه دینی از حقوق زنان به قیافه زنان متمرکز بشود، زنان انتقام وحشتناکی میگیرند و از انتقال ارزشهای جامعه مردانه به فرزندانشان جلوگیری میکنند. نسل ۳۵ ساله بعد از ۵۷ آیا فرزندانی بار آورده اند که پدرانشان بدان خاطر انقلاب کرده اند؟ تنزّل مفاهیم بلند دینی ( کرامت انسان ) به مفاهیمی مثل حجاب اجباری و گشت ارشاد و سایر سیاستهای تند، موجب برانگیختگی ترسناک جامعه زنانه ایران علیه مفاهیم دینی خواهد شد چه خوب است جامعه دینی  یکبار نیز برای کتک خوردن زنان، سوء استفاده از زنان و دختران در استخدام شرکتها و دختران ِکار، راهپیمایی کند و همه دغدغه اش بسنده نشود به بی حجابی .

باطن صدیقه طاهره در بعد معرفتی، حقیقت شب قدر است امیدوارم با زیستی فاطمی بتوانیم قدر ایشان را بدانیم و  از شیعگی افراطی و آفاتش در امان بمانیم و این دیار را جای بهتری برای سرور و شادمانی زنان و دختران ایران زمین کنیم

 

73 دیدگاه در “فاطمه ای برای درست”زیستن” و نه فقط “گریستن”

 1. متاسف می شم وقتی می بینم دخترای محجب و محجوب گاها بین مردای هم اعتقادای خودشون هم جایگاهی ندارن ! یعنی طرف قسم فاطمه زهرا ورد لبشه اما هنوز نمی دونه قداست یه زن چه مفهومی داره …
  زیاد می شنوم این جمله رو که مردای ما دنبال آنجلینا جولین با شخصیت فاطمه زهرا !
  لابد پشت این حرف این تصور هست که یه دختر نجیب با کمالات ظرافت و دلبری بلد نیست !
  این از ذهن ها خیلی دوره که حضرت فاطمه مادر سادات اگر هستن و دختر نبی اکرم اما خب “همسر” ی هم داشتن .
  به عنوان دختری با این اعتقادات جدا شده دغدغه ام که چطور به طرف مقابلم نشون بدم که تعطیل نیستم از این نظر ، اونم وقتی که شمشیرشون رو از رو بستن و امان از پیش داوری های مردانه که به سختی هم می شه تغییرش داد …

  [پاسخ]

 2. درود بر دکتر شیری عزیز
  یادم میاد در فیه ما فیهِ مولانا خوندم که ایمان به خدا و تسلیم در برابر او مثل وقتیه که ماهی طعمهِ قلاب ماهیگیری رو می خوره، اگر ایمان اورده باشی به قلب، هر چقدر هم مثل ماهی این به ور و اونور تلاش و تقلا کنی که از قلاب کنده بشی باز هم نخواهی توانست. وقتی ایمان درون انسان ریشه زده باشه و در ته قلب خواسته شخص بر مومن بودن باشه، انحرافها یا اشتباههایی هم اگر رخ بده در نهایت صید حق خواهد شد.
  من امیدوارم همین طور باشه، امیدوارم برنامه ریزان فرهنگی و فکری این کشور که از روی نادانستگی تعبیری سطحی و ظاهری از دین رو پرورش می دن تا در مرحله نیازهای سطح پایین باقی بمونیم، بالاخره در عمق وجودشون نیت نیکی، ایمانی، عشقی به وطنی، باشه و هر چه زودتر برای مردم ارزشمند کشورم قدرت دیدن باطن رو هم قائل بشن. امیدوارم درخت زندگی تمام انسانهای دلسوزی که اهل ظاهربازی نبوده اند و کشور از علم و عشقشون محروم شده به بار بشینه و از ثمراتش فضای وطنمون عطر و نور بگیره.
  حق تمام مردان و زنان است که به جنبه های برتر خویش پی ببرند و درست زیستن را بدانند.
  من امیدوارم…

  [پاسخ]

 3. آقای دکتر شیری عزیز با سلام و تبریک سال نو،
  ابتدا از شما تشکر می کنم بخاطر مطالب خوبی که از شما خوانده ام و لذت برده ام. امیدوارم همیشه موفق و سلامت باشید. و بابت وقت شما برای خواندن و پاسخ دهی به کامنت ها جدا سپاسگزارم و از اینکه پاسخ من کمی طولانی خواهد بود عذر می طلبم.
  تیتر مطلب شما بسیار زیبا و منطقیه، اما به نظرم بعضی از مطالب کمی غیر عادلانه نوشته شده یا حداقل سوء برداشت میشه ازش. بله باید هم فاطمی تربیت بشیم و فاطمی زندگی کنیم، هم بر مظلومیت های فاطمی گریه کنیم و هیچکدوم مانع برا دیگری نیست که مبسوطش رو در ادامه می نویسم:
  1. ” فهم از دین که امری انسانی است باعث تکثر دین داری میشود.”
  اصل دین داری نمی تونه متکثر بشه چرا که دین یک برنامه ی جزئی شامل اعتقادات، احکام و اخلاق با همه ی ریزه کاری ها برای ما اورده که همه مثل یک امت واحد بهش عمل کنیم تا امتحان رو پاس کنیم. تفاوت شخصیت ها و ادراکات ما با واحد بودن دین داری، نشدنی نیست چون خالق دین رو بر اساس فطرت یعنی اشتراکات انسانی فرستاده. حالا اگر یه جاهاییش با توجه به ویژگیهامون برامون سخته، نمیشه ازش گذشت.
  2. به نظرم دو دسته کردن دین دار ها به عوامانه و تعمقی کمی ناعادلانه اس، چرا که دسته ی میانه ای (ترکیب دو دیدگاه اول و دوم) میتونه وجود داشته باشه که هم به ظواهر پایبند باشه (جمع کردن امتیازات) و هم به عمق و لایه ی زیرین (کسب معرفت برا ستاره دار کردن امتیازات). از نظر من اعمال هر کس هم در لحظه و هم در آینده و بر موارد زیادی مثل جسم، روح (به تعبیر شما جان)، اطرافیان، زمان، مکان و سرنوشت دنیوی و اخرویش اثر گذاره که توضیح میدم.
  3. ” گو اینکه هزار حج یک آدم ناپاک از نظر درونی که به جای خودسازی به برون سازی مشغول است، تنها موجب تعمیق ناپاکی او میشود نه پاکسازی و تهذیب جانش”
  فک می کنم اینم کمی ناعادلانه اس، چون خدا یه جاهایی وعده ی پاک کردن دفتر و تبدیل بدی ها به خوبی ها رو داده، و خدا از وعده ای که داده تخلف نمی کنه، البته تضمین حفظ پاکی تا آخر عمر رو نکرده!
  4. ” در باور اول جغرافیای دینی اهمیتی شدید دارد. هم در نسبتهای فامیلی… فلان نوه فلان امام مقدس میشود… هم محلهای تدفین و تولد دارای آثار مقدس و خرافی میشوند (گرچه محلهای خاص تاریخی در اسلام مهمند ولی تقدس امری خطرناک است”
  به فرموده ی شما این امر خطرناکه، اما غلط نیست. تو مستندات دینی ما هر چه که منتسب به خدا بشه مقدس می شه، مثل نماز-به عنوان دستور خدا- و نماز گزار به عنوان کسیکه خدا دوستش داره و به همون واسطه هم محل نماز ارزش می گیره (چرا که قراردادن میت در محل نمازش هنگام جان دادن، باعث آرامشش میشه، بخاطر شعور داشتن همه ی آفریده های خدا. و طبق تایید روانشناسی، افکار در یک محل تاثیر دارن، همینطور هست برای گفتار و اعمال.) حالا دیگه چی برسه به امور منتسب به ائمه –سوگلی های خدا و بهانه ی آفرینش-، از اشیاء گرفته تا افراد. عبا و عمامه و شمشیر پیامبر مهم میشه و به امام حسین ع میرسه و تربت امام حسین شفابخش میشه و…
  میخوام بگم که در و دیوار حرم هم مقدس هستن بدلیل انتساب به ائمه، حضور روح امام، رفت و آمد فرشتگان و محبان خدا و فراوانی یاد خدا و اذکار و ادعیه و نماز ها…
  5. ” زمانهای جغرافیایی و سالگشتهای سنتی به امور دینی راه پیدا میکنند. بنابراین “امام” مقدس است نه امامت و راهی که تبیین کرده پس میتوان عاشق “علی(ع)“ بود به عنوان یک انسان و علوی نزیست!”
  بله کاملا صحیح می فرمایین بطور قطع و یقین، معرفت بسیار مهمهT اما لا نکلف الله نفسا الا وسعها. یک روستایی بیسواد به صرف انجام احکام الهی، پیش خدا امتیاز میاره. اما من که باسوادم علاوه بر اینکه باید امتیاز جمع کنم، موظفم معرفتم رو زیاد کنم. صد البته یه شیعه باید گفتار و رفتار و کردار امامش رو داشته باشه، اگر نه، شیعه نیست و فقط محبه. اما طبق روایات محب هم شفاعت میشه توسط ائمه ی رحمت و کرامت. و نوه ی امام یعنی سید ها-بخاطر انتساب به ائمه- ، بطور بالقوه امتیاز داره، اما اگه گناهکار باشه در دنیا باعث ننگ ائمه میشن طبق روایت، هم در قیامت عذاب میشه طبق عدل یا شفاعت طبق فضل.
  6. ” در صدیقه طاهره، …برهان ایشان موجود است ولی چه کسی میداند قیافه و پوشش او چگونه بوده است؟؟ …”
  این کاملا خارج از بحثه اما چون فرمودید…
  قبل از خطبه ی فدکیه اومده که حضرت هنگام خروج از خانه ودفاع از ولایت و خطبه فدکیه چه کردند:
  کتاب أبی بکر أحمد بن عبدالعزیز الجوهری فی السقیفه وفدک – و بحارالأنوار ج29:
  قالوا جمیعا: لما بلغ فاطمه علیها السلام إجماع أبی بکر على منعها فدک، لاثت خمارها واشتملت بجلبابها وأقبلت فی لمه من حفدتها ونساء قومها تطأ ذیولها،
  حضرت زهرا (س) هنگام خروج از منزل مقنعه را محکم بر سر بستند و جلباب و چادر را، به گونه ای که تمام بدن آن حضرت را می پوشاند و گوشه های آن به زمین می رسید که زیر پای حضرتش میرفت به تن کردند و به همراه گروهی از نزدیکان و زنان قوم خود به سوی مسجد حرکت نمودند.
  7. با تمام نقد هایی که به بعضی از روضه خون های امروزه وارد می دونم که بعضی جاها نه تنها دین رو اکرام نمی کنن که باعث توهین به دین هم میشن،
  به نظرم تو ایام شهادت، روضه خون داره کار خودشو میکنه، یعنی ذکر مصیبت ائمه –بخشی از تاریخ- رو میگه تا مردم روشن بشن چه ظلم هایی وارد شده، اما ریشه ی ظلم و کج راهی چی بوده و ظلم بر چه “بزرگانی” رفته و این بزرگان چه کسانی بودند بر عهده ی سخنران هیئت و تحقیق شنونده است، که تحقیق شنونده می تونه تو کل سال صورت بگیره، و ایام شهادت هم تو غم ائمه غمگین باشه اون هم با معرفتی که در گذشته کسبش کرده یا قراره در آینده بره دنبالش! باز هم میگم این دو نقیض هم نیستند.
  8. در مورد گشت ارشاد و مشابهاتش، قطعا راهی که حکومت در پیش گرفته به ناکجا آباده و نه تنها مردم رو دین دار نمی کنه، بلکه هرروز دور تر و متنفر تر میکنه متاسفانه!
  امیدوارم امام زمان علیه السلام هرچه زودتر بیان که چاره ی همه ی مسائل و مشکلاتن…
  ممنون که وقت گذاشتین.

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۳ ۵:۵۴ ب.ظ:

  1- دین داری امری “انسانی” است و انسانها دارای “تکثر “هستند حداقل در درک و فهم و ظرفیت و زبان و فرهنگ و تاریخچه و…پس نمیشه دینداری شون یکی باشه. گو اینکه من با زمینه شرقی درک متفاوتی دارم به مفهوم جنت تا یک شهروند سویسی
  2- همچنان دین دار عامی داریم و دین دار عالم،برداشت شما ظاهرا اینست که عامی یعنی متشرع و عالم غیر متشرع نه ما
  3-تنها چیزی که به تعبیر قرآن به خداوند میرسد تقوی است لذا سایر بحثها حواشی است
  4-تقدس هر چیز ظاهری در اسلام به تعبیر آقای مطهری، باطل است.قرآن نیز هرگز موید تقدسهایی از این دست نیست. بنابراین مهمتر از مدل موی پیامبر ، شخصیت هدایت گر ایشان است. در ضمن برداشت حداکثری از دین داریم. در برداشت حداکثری دین را متکفل همه جزئیات زندگی یک انسان میداند و معتقد به طب اسلامی/ اقتصاد اسلامی/ نجوم اسلامی و…هست و نظام جمهوری اسلامی بر این اساس عمل کرده است و در برداشت حداقلی بسنده میکند دین به امور هدایتی و نه همه جزئیات

  [پاسخ]

 4. دکتر شیری عزیز
  نمیدونید چقدر حرفهاتون مامن آرامشی برای من هست توی این طوفان تناقضات
  فکر میکنم خیلیهامون دچار تناقضات دینی شدیم,کسایی که تا دیروز بچه های نمازخونی بودنو مراسم تاسوعا عاشورا و اعتقاداتشون به راه بود الان میبینن که اعتقاداتشون ترک برداشته و بعضا شکسته بدجورم شکسته.دیگه حس امنیت روانی نداری اگه مذهبی باشی یه عده نشونه میگیرنت و تیر امل و… بودنو به سمتت پرتاب میکنن اگه هم اینطور نباشی که تیر مرتد بودن و… به سمتت نشونه میره.
  فکر میکنم آشفته بازاری شده این جماعت هزار رنگ که تنها مخرج مشترکشون هم اینه که هیچ کس اعفقاداتش محترم شمرده نمیشه
  شاید اشتباهمون این بود که یه مشت مسلمون نما رو معیار اسلام گذاشتیم و الان که اون آدما چهره واقعیشون برامون رو شد اعتقاداتمون زیر و رو شد.
  شاید اشتباهمون این بود که حرف خدا یادمون رفت که میگفت در ایات من تدبر کنید ولی ما عربی خوندیم بدون اینکه ذره ای از حرفامونو بفهمیم و گله مند شدیم از اینکه پس کو تاثیر این همه سال دینداری روی من؟
  انتظار داشتیم بدون این هیچ تحقیق و تدبری اعتقادات محکمی داشته باشیم که نسیم و باد و طوفان کفر گویی شنیدنها تکونش نده
  از طرفی هم بعضیامون دنبال جواب پرسشامون رفتیم ولی جوابایی شنیدیم که قانعمون نکرد
  و در آخر آدمی میمونه با کلی پرسش و تناقض که تشنه شنیدن جوابی مستدل و قانع کننده از جنس حقیقته
  فکر میکنم خیلیهامون باید از نو مسلمان بشیم بخونیم تحقیق کنیم بپرسیم بشنویم ولی اعتقاداتی بسازیم که کوه رو تکون بده و طوفان تکونش نده
  شدیدا تشنه شنیدن این جنس حرفها و معرفی منابع معتمد از جانب شما هستم
  باز هم ممنون

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۷:۵۶ ب.ظ:

  دقیقا باید خیلی هامون دوباره فکر کنیم به اسلام و این کاریست بس پر جرات که نوسازی اعتقادی انجام بدهیم و در بین خرافه گرایی افراطیون شیعه و سنی گیر نکنیم

  [پاسخ]

 5. سلام
  من فاطمه را دوست دارم زیرا پیامبر عاشقش بود …علی عاشقش بود …من فاطمه را دوست دارم چون در هنگام دعا فرمود : الجار ثم الدار ….فاطمه را دوست دارم چون بزرگ فکر میکرد و وقتی همه دین خدا را در خطر دید با آبرو و جانش به میدان آمد …من فاطمه را دوست دارم چون یک مادر باشکوه است …فرزندانی چون حسن و حسین …و من فاطمه را دوست دارم چون غیبی ترین حدیث عالم -حدیث کسا را نقل نموده است …حدیثی که از گفتگوی جبراییل و خداوند سخن به میان می اورد و شهود فاطمه را تا قرب فی الله بیان می کند . من فاطمه را دو ست دارم چون امام صادق فرمود: نهایت علم ما ائمه فاطمه زهراست …من فاطمه را دوست دارم چون سوره دهر در وصف او و خانواده او غوغا نموده است و من فاطمه را دوست دارم چون فاطمه دوست داشتنیست …تمام زیبایی و تمام انسانیت است …من فاطمه را دوست دارم چون داستان گردنبند با برکت حضرت هنوز خواندنیست …من فاطمه را دوست دارم چون فاطمه زهراست و زهرا یعنی نورانی …

  [پاسخ]

 6. آقای دکتر عزیزم
  من انقدر از شما چیزهای خوب و مفید یاد گرفتم که خودم رو مدیون شما میبینم
  چه خوبه که عمیق نگاه میکنید
  چند نکته ای به ذهنم رسید که اگر اجازه بدین مطرحشون کنم:
  1.”در باور اول جغرافیای دینی اهمیتی شدید دارد”
  مکانها و زمانها خاصیت متفاوتی دارند! همین خالقی که تفاوت در خاصیت میوه ها قرار داده داده،همین خالقی که تفاوت در رنگها و … تفاوت در تمام اجزای خلقت قرار داده،تفاوت در مکان ها و زمانها قرار داده! شب قدر و یا شب میلاد پیامبر خاتم متقاوتند با شبهای دیگر! بعضی سرزمین ها به معنای واقعی کلمه “مقدس” هستن!
  “إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى” سوره ی طه-12 این سرزمین مقدسی که خدا به حضرت موسی دستور میده که کفش هاش رو در بیاره….و یا بقعه‌ی حضرت حسین که نقل های معتبر از ائمه‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ معصومین در فضیلت اون مکان مقدس بر سایر مکانها داره! و منظور این نیس که خدا در این مکانهاس که فقط شنواست خدا در این مکانها بیشتر دوس داره که خوانده بشه و فرد رو مورد لطف بیشتری قرار میده چه خوشایند من و شما باشد چه نباشد!و قطعا این اثرات عمیق روی فردی که امام حسین براش فقط در حد اسطوره ای است که ازش” حاجت “میگیره متفاوت از کسی است که سیره‌ی حسینی در تمام ابعاد زندگی اش نفوذ کرده
  2.”فرد متوجه نمیشود که ارزش بقعه حضرت رضا به در و دیوارو طلا و معماری نیست بلکه به ادراک ما از امام ربط
  دارد وگرنه که خیلی مفهوم بت پرستانه ای میگردد”
  قطعا همین طوره که زیارتی که ما با ادراک و معرفت به مقام امام و امامت انجام میشه زیارت حقیقی است!
  تلقی بت پرستی رو متوجه نشدم…اینکه “خدا” در لباس یوسف شفای چشم یعقوب را قرار داد و یعقوب لباس یوسف رو به چشمانش کشید و بینا شد یعنی یعقوب بت پرست بوده؟؟؟
  هر لباسی میتونست چشمای یعقوب رو شفا بده؟این شفا رو یوسف مستقلا قرار داده بود و یا خدای یوسف!؟ماجرای علاقه مردم هم به در و دیوار بقعه امام همینه….خدا در تربت امام حسین شفا قرار داده!نه امام حسین مستقلا….یا مثلا ما وقتی از مادرمون میخوایم که برامون دعا کنن این شرکه؟اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم که شیطان بزرگترین موحد بوده چون به خدا گفت من به آدم سجده نمیکنم ولی به تو میکنم و خدا هم در پاسخ:عبادت اونیه که من میخوام نه اونی که تو میخوای! (عن الصادق علیه السلام:
  ” قال إبلیس: رب اعفنی من السجود لآدم، وأنا أعبدک عباده لا یعبدکها ملک مقرب، ولا نبی مرسل، فقال جل جلاله: لا حاجه لی فی عبادتک، إنما عبادتی من حیث أرید، لا من حیث ترید ” تفسیر الصافی، عند تفسیر قوله تعالى: فسجدوا إلا إبلیس، ص26
  اگر شیعه این تمسک و توسل و درخواست شفا رو از خودش در آورده بود خارج از دایره وحدانیت محسوب میشه ولی
  خالق این ذوات مقدس رو وسیله نزدیکی و تقرب به خود قرار داده است و این عین بندگی خداست نه شرک به او
  یه خطبه ای هس از امام رضا توی مرو در مقام امامت و امام خیلی جلب توجه کننده اس
  آدرس: عیون اخبار الرضا علیه‌السّلام تألیف شیخ صدوق باب یازدهم، حدیث 51
  توی اصول کافی درقسمت کتاب الحجه هم هس
  این هم لینک که حدیث رو نقل کرده با ترجمه و با ذکر سند
  http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=97177&MetaDataID=22740&Volume=1&PageIndex=0&PersonalID=0&NavigateMode=CommonLibrary&Content=

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۳:۱۱ ق.ظ:

  فائزه گرامی
  شما وارد بحثی مذهبی شده اید که پاسخ دهنده اش فاقد سواد لازم در پاسخ میباشد ولی به اندازه اندک مطالعاتم در محضر متفکرین شیعه
  رو برخی بندهای نوشته تون نظری عرض میکنم
  1- مکان مقدس برای موسی البته که وادی طوی هست ولی برای خود موسی یا 6 هزار سال بعد از موسی؟؟؟؟ تنها یک تاریخ است. قداست مسجد و معبد به خاطر نام خداوند است وگرنه حضرت صادق فرمودند حرمه المومن اعظم من الکعبه .
  دقیقا درباره تاریخ و ساگرد نیز همین است ؛ مثلا از مشخص نکردن شب قدر معلوم است که هرکسی به فراخور شرایط روحی خودش ، شب قدر خودش را دارد که اکثرا در ماه مبارک رمضان رخ میدهد و گرنه نیمه شعبان نیز در روایات ذکر شده
  2- امام به تعبیر حضرت رضا نجم ثاقب است و راهنما، چنانکه در گفتگوی قرانی خداوند با مسیح، از او سوال میشود که ایا به غیر از من دعوت میکنی و او تسبیح میگوید بنابراین هیچ امامی نقشی جز نشان دهنده مسیر توحید نمیتواند داشته باشد
  خداوند وجودیست که هوالاول و الاخر است و کسی در بین قرار نمیگیرد
  در مثال پیراهن یوسف مغلطه ای صورت پذیرفت و پیرهن را دارای ویژگی خاص دیدید در حالیکه تحقق وعده الهی در بند الیاف نیست . من خواهش میکنم به ماجرای گوساله سامری دقت کنید تا ببنید شرک چقدر راحت در پیروان توحید راه می یابد. قیاس شما از پیرهن یوسف به بقعه ائمه و مقدس دانست آهن و در و دیوار ، خطرناک است بانو زیرا این وجود امام است که تاثیر دارد نه آهن گو اینکه اگر امامی بقعه نداشت، ایا نمیتوان به کمکش هدایت به توحید شد؟
  درباره توسل نوشته اید که بحث ما نیست ولی توسل نیز میتواند به راحتی همینی شود که در جامعه ما دیده میشود یعنی از خود امام شفا خواسته میشود که قطعا با نص صریح قران منافات دارد : “آیه 80 سوره شعرا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ و چون بیمار شوم او مرا درمان مى‏بخشد” امام وسیله تدبر در امر هدایت است و نمیتواند خارج از دایره نبی اکرم عمل کند و سیره اهل بیت نیز همین بوده است و من متعجبم که غلو در تشیع ما به حدی رسیده که مجبوریم بدیهیات اسلام را با دقت مرور کنیم درباره فرعون و شرک و…

  [پاسخ]

 7. متاسفم که سیستمی درست کردیم که خروجیش به جای اخلاق شده ریا.
  دختر همسایه که ماشا… مانکنی برای خودش رو چادری میبینی چندوقت بعدم خبر استخدامش رو میشنوی.
  از اون طرفم وقتی میبینم طرف واسه دخترایی کم سن و سال تر از دختر خودش بوق میزنه فقط میتونم سرمو بندازم پایین.
  به این مثال ها توجه کنید قضاوت با خودتون:
  صدا و سیمای ایران
  در ایام انتخابات: یه خانم آنچنانی: «من حتما در انخابات شرکت میکنم»
  در ایام عادی: در حین گزارش با یک فرد محجبه، خانم آنچنانی از پس زمینه دوربین رد میشه و بلافاصله شطرنجی میشه.
  به تصویر کشیدن جاذبه های گردشگری:
  شبکه1: یه پیرمرد که داره مثلا تو بازار قدیم زنجان با چکش دیگ مسی میسازه.
  press tv: پارک آب و آتش تهران و جوانان آنچنانی و فشن.
  ما چی هستیم؟! چی باید باشیم؟! دوست داریم مارو چجوری ببینن؟! صادقانه بگم من گیج شدم شما اگر میدونید بگید
  قبل از عید یه کلیپ 20 دقیقه ای راجع به مشکلات دانشگاه درست کردیم و تحویل رئیس دادیم! 7 دقیقه تحویل ما داده که پخش کنیم! میپرسید چرا؟! چون با خانم های بدحجاب دانشگاه مصاحبه کردیم! اصلا هم مهم نبود که حرف حساب میزدن یا نه! اصلا هم مهم نبود که دو نفر 50 ساعت وقت گذاشتن برای این کار! ما دوتا دانشجوی لیسانس هستیم و ایشون جناب دکتر فلانی با یه تومار رزومه کاری و مدیریتی و علمی و…

  [پاسخ]

 8. با سلام خدمت استاد ارجمند،
  واقعا ممنونم بابت انتشار این مطلب واقعا عمیق و مورد نیاز در این جو به نظر من به شدت خوفناک جامعه…
  متاسفانه خیلی همه چی بهم ریخته، تشخیص درست و غلط، خوب و بد خیلی خیلی سخت شده، من خودم به شخضه به عنوان ی دختر 28 ساله، با مدرک فوق لیسانس و کارمند دولت از ی خانواده مذهبی که البته نمیتونم بگم متاسفانه چون به نظرم بخاطر شرایطشون بوده، بیشتر از دسته عوام هست این مذهب، واقعا بعد 28 سال هر روز دارم گیج تر میشم، دیگه واقعا موندم چی درسته چی غلط، از بس هر چی رو معیار کردم عکسشم دیدم و باید بگم متاسفانه این مشکل رو خیلی از دوستان من هم دارن… واقعا بدون اغراق میگم برای من تنها سرمایه زندگیم خداست،ولی با اینکه به همه ی واجبات عمل میکنم ولی واقعیت دیگه اصن جز معیارام نی،نمیدونم متوجه منظورم میشید یا نه، ولی واقعا با تمام وجود، نیاز ی راه حل اساسی و ی راه چاره رو حس میکنم، برای همه ی جوونای مملکتم.
  آقای دکتر متاسفانه فرم سوال شما تا دی ماه بسته است، من الان واقعا به ی مشاور با تجربه و بدون سوگرایی ذهنی در زمینه مشاوره پیش از ازدواج نیاز دارم. واقعا این خیلی حیاتیه برام، چون درگیر افکاری ام که اگه حلش نکنم ممکنه قیمت گزافی مثل تنها موندن رو براش بپردازم، متاسفانه قبلا تجربه خوبی با مشاوران پیش از ازدوج نداشتم، واقعا از صمیم قلب ممنون میشم ی مشاور خوب در تهران به بنده معرفی کنید.
  سپاس فراوان
  پاینده باشید

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۳:۱۵ ق.ظ:

  کمترینش اینه که دست از اخلاقیات نکشید که گوهر دین است و پوسته های محافظتی دین را نیز تا جاییکه میتونید بر جانتان نصب کنید

  [پاسخ]

  پریسا پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۲۵ ق.ظ:

  سلام آقای دکتر،
  سپاس از پاسخگویی.
  بله، این که 100%، ولی واقعا نمیشه از تناقضاتی که نسل ما رو فرا گرفته چشم پوشید، اگه حل نشه، خیلی چیزا حل نشده میمونه و خیلی از مسایل زندگی رو تحت الشعاع قرار میده، متاسفانه بسیاری از منابع هم بی طرف نیستند!!
  آقای دکتر میدونم با توجه به مشغله شما شاید درخواستم باعث مزاحمت بشه، ولی ممنون میشم درخصوص معرفی مشاور اصلح راهنمایی بفرمایید. ایمیل بنده که خدمتتون ارسال میشه حتما.
  بازم ممنون. خوشحالم که این سایت بهم معرفی شد.

  [پاسخ]

 9. متن خیلی خوبی بود ممنونم
  من خیلی سال پیش که کتاب فاطمه فاطمه است دکتر شریعتی رو خوندم اولین باری بود که به درک زیبایی از ایشون رسیدم.هیچ وقت نمیفهمیدم که چرا پای یک روضه اینrد گریه و زاری هست؟هیچ حس و درکی ازش بهم منتقل نمیشد جز یک حس عذاب وجدان که چرا من این ادما رو نمیفهمم؟! اما سر خوندن این کتاب اینقدر زیبا نوشته شده بود که با عمق وجودم حسش کردم و یک جاهایی بی اینکه بخوام از صمیم دلم برای اتفاقاتی که به خوبی شرح داده شده بود گریستم

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۶:۴۰ ق.ظ:

  راست میگید
  تجربه عجیبیه نگاه دکتر به صدیقه طاهره(س)

  [پاسخ]

 10. سلام آقای دکتر. عیدتون مبارک باشه 🙂 امیدوارم شاد باشید مثل همیشه. ممنون از متن زیباتون.
  من الان یه مدت کوتاهه که اومدم آلمان. تو این شهری که هستم یه چیز برام جالبه: از آدم روبنده دار گرفته، تا آدمی که خیلی باز لباس پوشیده… همه دارن با امنیت در کنار هم زندگی میکنن. نه کسی چپ چپ نگاه میکنه، نه کسی متلک میگه. اینکه میگم با امنیت چیزیه که دیدم و سؤال کردم برای اینکه برای خودم مهم بود مسئله. هیچ وقت به این اندازه با حجابم راحت نبودم. توی ایران وقتی میبینم جلوی چشمم دارن تو سر کسی میزنن که روسریش رفته عقب، حالم گرفته میشه… صحنه هایی دیدم که جنابان گشت ارشاد تو خیابون دنبال دختره دویدند تا بگیرنش. اینه اسلام؟
  ما به اسم کشور اسلامی، همه چیز رو به ظاهر محدود کردیم. وقتی میان برای تمدید قرارداد از من میپرسن همکارت نماز میخونه یا نه؟ و من باید دروغ بگم… وقتی همه مجبورن ظاهر سازی کنه چون ملاک استخدام بیشتر به چیزای جانبی ربط داره… چه انتظاری میشه داشت؟ وقتی در ظاهر همه چیزو کادو گرفتیم، و حتی نمیخوایم ببینیم که چه بلایی داره سرمون میاد… آیا یه روزی گند این چیزایی که زدیم از کادوپیچی ها بیرون نمیاد؟ صد البته که میاد…
  کاش انقدر مردم مجبور به ظاهر سازی دروغی نبودند. شاید اینجوری تکلیف ما با خودمون بیشتر روشن بود. نمیگم جامعه ی باز خوبه. واقعاً مسئله ساده نیست. ولی کاری که ما کردیم به نظر من کار درستی نبوده. این مطلب رو توی یک وبلاگ خوندم:
  مولانا در فیه مافیه مینویسد: الانسان حریص علی مامنع. هر چند که زن را امر کنی که پنهان شو او را دغدغه “خود را نمودن” بیشتر شود و خلق را از نهان شدن او رغبت به آن زن بیش گردد. پس تو نشسته ای و رغبت را از دو طرف زیادت می کنی و می پنداری که اصلاح می کنی! آن خود عین فساد است! اگر او را گوهری باشد که نخواهد فعل بد کند، اگر منع کنی یا نکنی؛ او بر آن طبع نیک خود و سرشت پاک خود خواهد رفتن. فارغ باش و تشویش مخور و اگر به عکس این باشد، باز همچنان بر طریق خود خواهد رفتن. منع؛ جز رغبت را افزون نمی کندعلی الحقیقه.

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۳ ۸:۱۳ ق.ظ:

  چقدر قشنگ فرمودید

  [پاسخ]

 11. سلام ممنونم استاد عزیز، واقعا اگه یه بانو به ارزش واقعی خود پی ببره و در خانواده به او و جنسیت او احترام گذاشته بشه در نهاد خود اونقدر احساس ارزشمندی میکنه و انقدر با شخصیت قوی بار میاد که اصلا نیازی نیست انقدر در مغز او بکوبند حجابت درست باشه حجابت درست باشه، اصلا خود اون بانو بخاطر اون لذت از ارزشمندی واقعی جنسیت خود و محترم بودنش ، حفاظو برای خودش درست میکنه، و متقابلا اونقدر قوی برخورد میکنه که همه به او و ظاهرش احترام میزارن حتی اگه چادر هم نداشته باشه یا آرایش داشته باشه.من خودم واقعا بی دلیل گرفتار این گشت شده ام و به جای گشت ارشاد به آنها باید گفت گشت ارتحال ارزش های زنان مقابل چ، گشت نابودی روح دخترکان معصوم که به جرم شیطنت های اقتضای سنشان در مقابل چشمان همگان روانشان متلاشی میشود و حاصلش انتقام از جامعه است در قالب پرورش نسلی گستاخ یاغی عقده ای…

  [پاسخ]

 12. ممنونم آقای دکتر.عالی نوشتین مثل همیشه.چند بار تلاش کردم این متن رو برای همکارانم بفرستم شاید موثر واقع بشه تا بدونن حداقل ارزش قائل شدن برای یک انسان (چه مرد و چه زن ) چگونه باید باشد اما حتی با حذف بعضی از قسمت ها باز هم منصرف شدم از انجام این کار.بسیار مایل بودم که افرادی این متن رو برای ساعتی مطالعه کنند حتی قسمتهای مهمش رو لایت کردم ولی متاسفانه حتی نمیتونم فکر کنم بعدش چه رفتاری رو از خودشون نشون میدهند…

  [پاسخ]

 13. با سلام و تبریک سال نو خدمت شما دکتر شیری عزیز.واقعا حرفاتون عالی بودن اما واقعا چ فایده؟ وقتی حتی پدر و مادرم این حرف هارو قبول ندارن. من فقط 18 سالمه و از این سن احساس افسردگی میکنم چون هیچکی وجود منو ب عنوان یک انسان قبول نداره و هنوز ک هنوزه برخورد های تند و بی منطق از روی تعصب از بین نرفته.متنفرم از زندگی که بر اساس اعتقادات دیگران باسه و اعتقادات خودت همه با بی منطقی و تندی نقض بشه.از ما که گذشت اما امیدوارم نسل های بعد از ما معنی زندگی واقعی رو بفهمن و ازین دنیا لذت ببرن.واقعا شنیدن این حرفها امید بخشه که یکی هست که با منطق با دین برخورد کنه.براتون ارزوی سلامتی و شادی میکنم دکتر شیری عزیز

  [پاسخ]

 14. سلام استاد
  خدا قوت ، ممنون از دغدغه هاتون
  ای کاش یه دختر هرجا که قدم می ذاشت اولین و اصلی ترین چیزی که دیده می شد جنسیت نبود
  کمی هم شخصیت و منش و انسانیت اش دیده می شد
  در جامعه ی کنونی ما قریب به اکثریت براش فرقی نمی کنه دختر با خط لب باشه یا سیاه پوش
  و زن بد حجاب از دایره ارزش خارج شده ،نه بلکه هنوز خیلی مونده زن به عنوان یک انسان وارد حیطه ارزشمندی بشه
  و این حرف که با حجاب بودن در ابن جامعه ارزشه که اگر همون ظاهر مد نظر باشه عوام فریبی بیش نیست
  و میشه همین مسئله که بعضی از ارگان ها که بیشتر از همه داد حجاب زن را سر دادن ، بدترین و شرم آورترین برخوردها را با دختر با حجاب بدون غرض و مرض دارند و و از شعار حجاب زن فقط به عنوان سوپاپ اطمینان امراض درون استفاده می کنن
  و یک دختر در خیلی موقعیت ها و مکان ها برای اینکه از کج فهمی ها و متلک هایی که همیشه تاریخ متوجه زن با هر پوششی ، بخواد محفوظ بمونه و حرمت و شخصیت زنانه را حفظ کنه و خودش را از جدا از جنسیتی که داره نشان
  بده باید بخش عظیمی از فکر و انرژی اش را فقط صرف اثبات وجود خودش کنه که من هم می توانم
  و دردناک تر اینکه ظاهربینی شده یک اپیدمی ، حتی بین خود زن ها و ملاک برخورد شده نوع لباس
  و ای کاش در اولین دید آنقدر که ظاهر و پوشش مبنای قضاوت هست انسانیت دیده می شد
  که تن آدمی شریف است به مقام آدمیت
  وقتی درد ، درد ظاهر بینی باشه و باطن فراموش بشه دیگه فرقی نداره ، تو با خود درونت هم این مسئله را داری و این میشه مقدمه ای برای جراحت های بزرگ جوامع
  و درسته امنیت زن در جامعه ایران در خطره
  و چقدر اسف باره این نگرش که دختری اگه اسم وسایه یه مرد و چه بسا نامرد بالای سرش نباشه خیابان که جای خود داره
  تو 4دیواری خانه اش ، نه حتی در فکر و ذهن خودش امنیت و آرامش نداره

  [پاسخ]

 15. سپاسگزارم اقای دکتر مثل همیشه یه تحلیل قوی و منطقی، به امید زمانیکه دغدغه جامعه دینی از قیافه زنان به حقوق زنان متمرکز بشود.

  [پاسخ]

 16. سلام آقای دکتر
  نگاه شما همیشه زاویه دید متفاوتی داشته. این حرف شما حرف دل من و خیلی از دخترهای این جامعه ست: وقتی نوشته بودید که یک دختر در جامعه ما امنیت نداره.
  سالها قبل زنان این جامعه به خاطر رفتار خشن و زورگویی های مردانه و ضعیفه دونستن زنها و دخترها ارزش و حقشون لگد مال شده و حالا برای سوء استفاده بیشتر… البته من فمینسیت نیستم و مرد های خوب زیادی رو می بینم.
  اما…
  دو سه هفته پیش که بر می گشتم خونه توی تاکسی با مرد هرزه ای که توی تاکسی نشسته بود و فکر میکرد هرطور دلش بخواد می تونه بشینه دعوام شد. مرد پاش یه مشکلی داشت، هر چی که بود عصا داشت. وقتی دختری که کنار من نشسته بود پیاده شد و مرد سوار شد، به شکل خیلی زشتی خم شد به سمت من. بهش گفتم درست بشین آقا!
  بهانه کرد که مگه کوری نمی بینی من پام فلانه… عصا دارم! حالا دو دیقه پیش که جا نبود درست نشسته بود. بالاجبار احتمالا! بعد از کلی جر و بحث نتیجه اش فقط این بود که کلی فحش که تا حالا نشنیده بودم شنیدم.
  من محجبه ام. از تمام حرف های اون مرد، جمله آخرش رو فکر نکنم هیچ وقت فراموش کنم، گفت: «کــاش تـو هم مثـل تموم زن های توی خیابون لخت بودی!»
  مردی که جلو نشسته بود در تمام مدت، ساکت بود و هیچ حرفی نزد. راننده تاکسی هم مدام می گفت صلوات بفرستین. صلوات بفرستین. .. بالاخره سلایق مختلف توی جامعه هست و هرکسی یه طوره و … برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستین!!!! نمی دونم اگر حضرت حجت برگردن به جامعه و حضورشون آشکار بشه، از نظر ایشون هرزگی هم جزو سلایق محسوب میشه؟؟؟
  چـــرا مرد های جامعه ما اینقدر گستاخ شدن؟ چی شده که این اتفاق افتاده؟ (با احترام به مرد های خوب)
  مردهای خوب کم نیستن، اما فضای غالب داره به سمتی حرکت می کنه که اگر دختری بخواد پوشش داشته باشه، و بخواد حرمتش حفظ بشه و به کسی اجازه سوء استفاده نده، باید ما به ازاش رو هم بپردازه.
  این موضوع رو به خاطر این نوشتم چون تعدد این رفتار ها خیلی منو نگران می کنه. من زیاد دیدم دخترها و خانم هایی رو که توی این جور موقعیت ها قرار می گیرن و حرفی نمی زنن. و واقعا متاسف شدم و میشم. فکر نمی کنم بین یک دختر محجبه و دختری که حجاب و قبول نداره از این نظر که هیچ کدوم دوست ندارن مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرن تفاوتی باشه. (حتی اگر دختری دین رو هم قبول نداشته باشه و حد خاصی برای رفتار های جنسی قایل نباشه، اونقدر غرور و شخصیت داره که حتی با دوست پسرش هم اگر بود به کسی اجازه نزدیک شدن به خودش رو داده که “خودش انتخاب کرده”، نه با تحمیل)
  چی باعث میشه که یک خانم توی همچین موقعیت آزار دهنده ای با هزار و یک توجیه غرورش رو له می کنه و سکوت می کنه؟
  با بعضی ها که صحبت می کنم میگن، ترس از دعوا ها و فحاشی های مردانه ای که تقریبا هیچ زنی به خودش اجازه نمیده از اون الفاظ زشت در مقام مقابله به مثل استفاده کنه…

  من درد دلم رو به کسانی مثل شما که نگاهتون منصفانه و عاقلانه است می تونم بگم و از شما انتظار جواب و راه حل دارم…
  ببخشید طولانی شد

  [پاسخ]

  نیلوفر پاسخ در تاريخ فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۱۲ ب.ظ:

  سکوت در این شرایط؟! واقعا اشتباه محضه، باید ببینی در ازای این سکوت و به اصطلاح حفظ آبرو واقعا از درون دیگه چیزی برات می مونه؟؟؟ نه ،
  من خودم در این موقعیت قرار گرفتم چند بار و چنان درس عبرتی به طرف دادم که فکر نکنم با دختر دیگه ای این کارو بکنه. این حفظ آبرو و سکوت که باعث بشه تو عقده و نفرت درت بوجود بیاد اصلا بجا نیست ریحانه عزیزم( البته من نظر شخصی خودمو گفتم)

  [پاسخ]

  ریحانه پاسخ در تاريخ فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۳ ۶:۵۲ ق.ظ:

  نیلوفر جان
  من طرفدار سکوت نیستم
  و سکوت هم نمی کنم. مشکلی هم با فحش شنیدن ندارم. در هر صورت اجازه نمیدم کسی کنارم بشینه و همچین رفتار زشتی انجام بده.
  اما مسئله فقط من نیستم. به قول فیلم هیس، مسئله باورهای عمومی جامعه است.
  مسئله مردهای جامعه اند که یه سری از رفتارها مثل قارچ داره بینشون تکثیر میشه.
  مسئله، زن هایی هستن که سکوت می کنن.
  و مسئله مردهایی که این اتفاقات رو می بینن و سکوت می کنن. من غریبه ام برای راننده تاکسی ولی اون آقا اگه این رفتار با اعضای خانواده خودش هم بشه سکوت میکنه؟
  رفتارهایی خوبی قبلا وجود داشت که حالا فراموش شده.
  تبدیل شده به : به من چه؟
  رفتارهایی خوبی وجود داشت قبلا که آقایون توی همچین موقعیت هایی از خانم ها دفاع میکردن. خانم ها معمولا به خاطر حایی که دارن خیلی سعی می کنن وارد همچین درگیری هایی نشن ولی آقایون خیلی راحت می تونن توی همچین موقعیت هایی آدم های هرزه و پست رو سرجاشون بنشونن.
  البته بازم میگم که خداروشکر مردهایی که هنوز این رفتارهای خوب رو دارن هستن.
  به این رفتار خوب، خیلی أنگ و برچسب زده شده.
  این رفتار خوب اسمش: غیرت؛ یعنی «محافظت از چیزی که عقلا و شرعا باید از اون محافظت کرد.»
  این تعریف از کتاب غیرت دینی، از حاج آقا مجتبی تهرانی هست. صفحه 35
  به نظرم دین واقعی رو باید توی بیانات ایشون پیدا کرد…

  [پاسخ]

 17. عالی بود …
  به مراتب جاهلان مومن از جاهلان کافر بیشتر شده است تو ایران ….

  تو جامعه ای که ظاهر دین باشه ولی از باطن و حقایق آن خبری نباشد به مراتب فساد بیشتر از جامعه ای هست که در آن دین نباشد …

  [پاسخ]

 18. مستندات در این مورد کمه.ببینید مثلن همین ایام فاطمیه.یک پرچم بزرگ سیاه بردن بالا. چرا باید تاریخ بین شیعه و سنی یکی نباشه.مگر اسلام فاطمه دو قسمته؟ من خودم شخصا هر چی تحقیق کردم. اخرش رسیدم به روایت های مختلف.عقل و منطقم گذاشته شده بود کنار.و دست نگه داشتم. وقتی حرفهای عالمان دینی رو در مورد حجاب که به صورت بنر روب در و دیوار بقعه ای دیدم. به عقل شک کردم.اسلام خیلییییییی خشن شده برام

  [پاسخ]

 19. دکتر شیری گرامی
  از هدف نگارش این متن که « آسیب شناسی در مراسم فاطمیه» تشکر می کنم. ولی نظرم رو از دیدگاه یک زن ، نسبت به متن تان می نگارم.نظرم با تائیدات دوستان کاملا متفاوته ولی شاید در مواردی روشنگر باشه و یا بتونم پاسخی براش از جانب شما _و نه متعصبینی که فقط تاکید متعصبانه بر تقدس آموزه های مذهبی شون دارن،_ بگیرم.
  1_ از تعریف هاتون از «دینداری عوامانه» و مقایسه آن با جمع آوری امتیاز در بازی های کامپیوتری و تعریف دوم: «تاثیر اعمال در لحظه بر جان مومن »، «مفهوم بت پرستانه عوام از زیارت »، «حرکت های هیجانی در عزاداریها»، واقعا لذت بردم.
  2_با این جمله :« روانشناسی می آموزد که شناخت معیوب به رفتار معیوب ختم میشود.» هم کاملا موافقم ولی در طول 18 سال تحصیل در نظام اسلامی و البته تحقیقاتی که خودم داشتم: معتقدم که اصولا شناخت معیوبی از حضرت فاطمه وجود دارد . زیرا مستندات تاریخی بسیار محدود و ناچیزی از ایشان در دست است. چنانچه حتی در تاریخ دقیق تولد و فوت ایشان هم اختلاف نظر هست . چه رسد به سیره زندگی. ترجیح می دهم ایشان را نماد زنانگی و پاکی و پرهیزگاری بدانم تا اینکه منابعی را بپذیرم که به زور سعی کرده اند با مستندات تاریخی معیوبشان سبک زندگی مبهمی از ایشان ارائه دهند. در منابعی که به من معرفی شده جز نقش ایشان در ارتباط با مردان آن زمان ( دختر رسول، همسر امام، مادر دو معصوم ، عضوی از 5 تن آل ابا و …) و یا روایات محدود ( خطبه های معدود، تسبیح ، فدک، پهلوی شکسته، پاسخ به ابوبکر، بلاغات النساء و …) چیزی وجود ندارد. فقط تقدس محض ، تعریف از مقام والای ایشان نزد بالاترین شخصیت های مرد دینی مان و «فاطمه، فاطمه است» و …
  هیچ روایت تعیین کننده در امور چالشی وجود ندارد. برخورد احساسی و عقلی حضرت به عنوان یک زن(با دیدگاه برهانی از قرآن) با احکام اسلامی زیر در مورد زن چه بود؟ 1_ احکام دیه، ارث، زناشویی(حق حضانت، مسکن، طلاق و تمکین، چند همسری،برقراری عدالت بین زوجین،) خطبه امام علی (ع) در مورد زن، قوانین شهادت دادن زن ، قوانین قضاوت زن، ورزش زنان، شخصیت اجتماعی زنان، فردیت زنان و هزاران مورد چالش برانگیز دیگر در اسلام. از دیدگاه من تصویر دقیق و مشخصی از زیست فاطمی وجود ندارد . به همین دلیل هم همانطور که فرمودید: تکثر در دین داری وجود دارد .
  3_ولی سوال دوم اینجاست : چرا «در اکثر بلاد اسلامی احترام چندانی به زنانگی به عنوان حتی یک انسان نمیشود.»؟ چرا حقوق زن در جوامع اسلامی مانند عربستان، ایران، سودان و … پایمال می شود؟ چرا ساده ترین حقوق مثل حق رای و رانندگی و … در عربستان مهد اسلام، به توجیه قوانین مذهبی… نادیده گرفته می شود؟ چند سال بایستی یک نظام اسلامی، امتحان شود که ما به این نتیجه برسیم که احکام بروز نشده مان در جهت احقاق حق است یا تضییع حق؟ وقتی خطبات و منابع از حضرت محدود است و متناسب سازی و به روز رسانی هم که افتضاح صورت گرفته، چه باید کرد؟ چند نسل حقوق زنان پایمال شود تا ما بفهمیم قوانین دیگران نیز قابل تامل است.
  روی دو سوال فوق ام با دکتر شیری است نه دوستانی که با دیدگاه متعصب و تقدس گرا فقط به مذهب می نگرند. نه دوستانی که فقط به دنبال استفاده ابزاری از متن و مهر تائید بر ظاهرشانند. اگر منبع مطالعاتی به روزی می شناسید، لطفا معرفی کنید. اگر فیلسوف معتبری می شناسید که نه درصدد توجیه قوانین فوق و در جهت به روز رسانی آنها، روشنگری و تلاشی کرده باشد، لطفا معرفی کنید.
  4_ در خاتمه : از جملاتتان در مورد سیاه پوشیدن و ارزشهای نادیدنی ، حجاب اجباری ، عدم وجود امنیت و … (و کامنت دوستی: «خدایی که من به او ایمان دارم من را بخاطر انبوه کارهای خوبی که نکردم بازخواست میکند و نه بخاطر معدود کارهای بدی که کردم» ) حس مشترک داشتم ولی به شخصه به عنوان یک زن از جمله «اگر فاطمه مرد میشد نبی میگشت» جز توهین( نقصی در زنانگی) چیزی دریافت نمی کنم.

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۷:۰۳ ق.ظ:

  آزاده عزیز
  ممنونم از زحمت نگارش این کامنت
  1- منابع متعدد خوندن به نظرم آدم را به جمع بندی های درستی کم کم میرسونه
  منتها در مورد حضرت زهرا در ابتدا باید فهمید که وقتی جامعه احساسی بوده و تاریخ شیعه ، مراحلی از غلو را داشته با نویسندکان خاص خودش باعث میشه موقع خوندن بتونیم ویرایش محتوایی همزمان نیز بکنیم و در مجموع ماطلعه کتبی مثل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ( معتزلی) خلاصه ای خوب از محتوای زندگی حضرت امیر و البته تاریخ قرن اول در بر دارد و حضرت زهرا را در ذیل فهم تاریخی قرن اول بهتر میتوان ادراک کرد
  منابع اهل تسنن گهگاه اشاراتی به ایشون میکنن و فکر کنم سایر دوستان بتوانند نام کتب معتبر غیر خرافی اسطوره ای شیعه و سنی را اگر خونده اند برامون بنویسند ( من واقعا متاسفم که الان یادم نمیاد سالها پیش اسم اون متاب را)
  نوشته آقای جعفر شهیدی مرحوم به نظرم خنثی تر است و مناسب
  2- اون جمله مرحوم امام در پاسخ به کسانیست که نبوت را امری حنسیتی میبینند و ایشان با در نظر گرفتن جایگاه معنوی حضرت زهرا ، اون یاوه گویی دیگران را رد میکند و به نظرم توهینی روا نشده

  [پاسخ]

 20. سلام استاد عزیز
  از مطالب شما دلسوز ارجمند متشکرم. نگاه لطیفتان را ارج می نهم.
  مشی جدیدتون در اظهار نظرهای شفاف و صریح رو مغتنم می شمرم.
  فقط ابهامی هست در جمله”برهانی و قرآنی صحبت کردن مهم تر است از پوشش ایشان زیرا برهان ایشان موجود است ولی چه کسی میداند قیافه و پوشش او چگونه بوده است؟؟” در حالیکه نوع پوشش ایشان نیز همانند برهانی و قرآنی صحبت کردن ایشان در روایات موجود است.
  ممنون میشم در مورد نحوه ترویج حیا و عفت در مردان و زنان بیشتر برایمان بگویید.

  [پاسخ]

 21. با سلام و تبریک سال نو و آرزوی موفقیت روزافزون برای شما استاد عزیز و گرانقدر
  دیدگاهتون برام تحسین برانگیزو آرامش بخشه ممنون از بررسی دقیق و منصفانه تون. با این که خودم معتقد به حجاب هستم اما هیچوقت از کارهای نمایشی در این زمینه خوشم نیامده و نتوانستم بپذیرم که چرا مثلا مدیرعامل شرکت از ما تقاضا می کنه که در راهپیمایی روز حجاب و عفاف شرکت کنیم اما در برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن به بهانه حفظ جان!!! کارکنان خانم ، همکاران شهرستانی مارو به مراسمی در مرکز استان دعوت نمی کنه.
  یا اینکه دوست من برای قبول شدن در مصاحبه استخدامی چادر می پوشه و نذر می کنه که اگر قبول شم چادر بزارم و بعد استخدامی همیشه چادر تا زده اشو همراه خودش این طرف و اون طرف می بره که به عهدش با خدا عمل کنه . به نظرم تبیین حجاب به عنوان یکی از واجبات مسلم شرعی در درجه اول به عهده خانواده و بعد حکومت است آن هم با ابزارهای ارشادی و فرهنگی نه با گشت ارشاد و نیروی انتظامی. تاکید زیاد روی ظاهر افراد و قضاوت از روی آن عرصه را به همه تنگ می کند چه معتقدین به حجاب چه غیر معتقدین. امیدوارم شیرینی زیستنی انسانی اسلامی را همه در کنار هم تجربه کنیم با هر نوع اعتقادی .

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۷:۰۴ ق.ظ:

  من فکر میکنم نتیجه پرداخت حکومتی و قاونی و …به امرو دینی نتیجه اش همین جامعه فعلی با همین حجاب و …شده است
  نباید آزموده را آزمود عفت خانم

  [پاسخ]

 22. دختر من در دوبی و لندن و مالزی و … به مراتب از قم و مشهد و تهران بیشتر در امان است.

  چقدر پُرم ازنوشتن ولی زبانم بند میاد از این همه نگفتن.
  دین شد حربه ی یکسری که فقط خواستن ما رو مشغول کنند وخود با خاطری آسوده به کارشان برسند……گشت ارشاد می ایسته تذکر میده و اون دختر یک بند انگشت روسریش رو جلو میکشه و بعد از رفتن ماشین گشت، عقب میکشه…این است امربه معروف ونهی ازمنکر دین ما، نه ،کشورما!!؟ اگراین است بهشان کاری نداریم…دو خط می نویسیم چون اسم مان وافتخارمان بچه مسلمانیست.
  چه کنیم؟ با زنان و دخترانی که خودشون،خودشون رو در معرض اتهام قرار دادند و زنانگی همه را زیر سؤال بردند.
  چه کنیم؟ با زنانی که فقط نام “فاطمه” را برای تو دهنی زدن و مشروعیت بخشیدن به اعمالشون، یدک کشیدن.
  چه کنیم؟ با دخترهمسایه که میبینی، می فهمی ، ولی باید خودت رو به نفهمی بزنی تا متهم به قضاوت بی جا نشوی.
  جه کنیم؟ با زنانی که از آزادی،چیزی جزء برهنگی نفهمیدن یا نخواستن بفهمن.
  چه کنیم؟ بازنانی که از خود به دیگری پل زدن ونه مفهوم خود را فهمیدن، نه دیگری را.
  چه کنیم؟ با زنانی که رسالت همسری و مادر بودن رو با خیابان رسالت عوض کردن.
  چه کنیم؟ با دخترانی که دیروز تیشه به قداست زنانه شان زدند، و امروز در فضای نا امنی، ملاک نجابتشان تنها چادر است…هرچند حرمت آن را هم ازبین بردن.
  چه کنیم؟ با این همه دختری که روحشان را دربست،مُفت اجاره دادن و حالا خود مستأجر خانه ی خود هستن.
  چه کنیم؟ با جماعتی که نه حُجب داشتن ونه حجاب و عمری است برای خودشان،کلیشه وار شعار “حجاب، حُجب نمیاره” سرمیدهند.
  و چه کنیم؟ با خودمان که (دورازجون شما) هرغلطی خواستیم کردیم ، با سرافرازی انداختیم تقصیر این و آن و فکر کردیم خدا هم با آنها هم دست است….غافل از اینکه” فاطمه اگر فاطمه ” شد، کار عاشقی خود را کرد و به دنبال میان بُر نبود.
  چه کنیم؟………..

  [پاسخ]

 23. سلام استاد
  فوق العاده بود تحلیلتون.من محجبه هستم اما تحلیلم از دین اصلا شبیه تعبیر پدرم نیست ولی مجبورم سکوت کنم و بپذیرم.چون پدر من به شدت دچار توهم هستند در دین و بحث بی فایده است با ایشون.اما از ته دل ذوق میکنم وقتی میبینم کسانی مثل شما هستند که اینقدر زیبا به دین نگاه میکنند و من هم فکرم باهاشون هر چند که حق اظهار نظر نداشته باشم

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۲۹ ق.ظ:

  شیمای گرامی
  امیر المومنین فرمودند : ما قصم ظهری إلا رجلان عالم متهتک و جاهل متنسک هذا ینفر عن حقه بهتکه و هذا یدعو إلى باطله بنسکه(غرر الحکم ، ص48)

  پشت مرا جز دو گروه نشکسته اند : یکی عالمان پرده در و هتاک و دیگر جاهلان متعبد ؛ این یکی (عالمان هتاک) مردم را از حق می رانند و فراری می دهند و آن دیگری (جاهلان زاهد پیشه) مردم را بسوی باطل دعوت می کنند.

  [پاسخ]

 24. با سلام…یه سئوالی برام راجع به این جمله پیش اومد:
  «هم در نسبتهای فامیلی، مقدس سازی وجود دارد ( فلان نوه فلان امام مقدس میشود به صرف نوه بودن نه درست زیستن»

  یعنی آقای دکتر، ممکنه بعضی از بقعه هایی که در کشورمون وجود داره و به صورت زیارتگاه ؛ که مثلا مربوط به نوه ی امامان هست مصداق جمله ی شما باشه؟؟؟ یعنی از نحوه ی زیست اطلاعی وجود نداشته باشه و تبدیل به زیارتگاه شده باشه؟

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۱۴ ق.ظ:

  نوه و فرزند کسی بودن قطعا موجب تقدس کسی نمیشود( بسیاری از فرزندان انبیا و اولیا ، بی تقوا بوده اند) میتونید از کتاب مکتب در فرایند تکامل استفاده کنید و ملاک قران تقوا است
  مرحوم آقای مطهری میفرمودند در اسلام هیچ چیز ظاهری مقدس نیست
  فرزند دو ساله امام موسی کاظم براشون بقعه و بارگاه ساخته اند در شهر ما ولی این دلیل نمیشود غیر موحدانه از او تقاضای شفا کنیم.

  [پاسخ]

 25. مثل همیشه عالی. فقط یک نکته را هم من اضافه کنم از آن طرف هم افرادی هستند در آن طرف طیف خودشان را روشنفکر می دانند و بقیه را مشتی امل. البته بیشتر داشته هایشان خلاصه می شود در همان تیپ شیکشان

  [پاسخ]

 26. “جور دیگر “دیدن شماخیلی
  به من امید میده آقای دکتر .
  “خدایی که من به او ایمان دارم من را بخاطر انبوه کارهای خوبی که نکردم بازخواست میکند و نه بخاطر معدود کارهای بدی که کردم”

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۱۶ ق.ظ:

  هزار الله اکبر

  [پاسخ]

  مرضیه7 پاسخ در تاريخ فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۴:۱۵ ب.ظ:

  سلام منم این جمله آقای شعبانعلی رو خیلی دوست دارم

  [پاسخ]

  سپید پاسخ در تاريخ فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۳ ۶:۲۴ ب.ظ:

  نیکی جان جمله ی فوق العاده آقای شعبانعلی خیلی به جا بود،مرسی

  [پاسخ]

 27. سلام و سال نو مبارک
  خدا قوت میگم اقای دکتر شیری عزیز
  اگر در جامعه این ریا کاریها برداشته میشد و زنان جامعه ما خودشون بر اساس اموزه های دینی و ایرانی میتوانستن در تصویب بخشنامه ها و قوانین نقش موثر داشته باشن دیگه احتیاجی به جبر نبود ولی تا زمانی که مازنان خودمون نمی خواهیم فاطمه (س) را حقیقتا بشناسیم وفقط در ایام فاطمیهبه برپایی روضه های تجمل گرایانه تفاخر میکنیم چ در روز تولد ان بزرگوار به چشم و هم چشمی در مورد هدایامون فکر میکنیم سرانجام ما چه خواهد بود
  وای بر ما که فاطمه امروز از هر روز دیگر غریبتر و مظلومتر است .

  [پاسخ]

 28. با عرض سلام و ادب
  استاد عزیز، این مطلب که دغدغه جامعه دینی ما مسلمین، چه در گذشته و چه حال، از حقوق زنان به قیافه زنان متمرکز شده و ظلم های زیادی هم به این خاطر بر زنان مسلمان به ویژه در کشورهایی که داعیه ی اجرای احکام اسلامی رو دارند، از جمله کشور ما رفته است، جای تردید نیست. اما مسئله ای که خیلی وقته ذهن منو مشغول کرده اینه که چرا متأسفانه زنان ما برداشت و درک درستی از مسئله حجاب با وجود مسلمان بودن و اکثرا شیعه مذهب بودن ندارند و حتی خیلی از دوستان تحصیلکرده و با ایمان خود من درباره نص صریح قرآن و وجوب حجاب چیزی نمی دونن و این رو مربوط به جامعه ی عرب و سنتهای گذشته می دونن که باید منسوخ بشه! چرا زن مسلمان ما متوجه نیست که پوشش باید سنخیتی با اعتقادات داشته باشه؟ که قرار نیست پوشش من زن مسلمان شیعه مذهب با زن اروپایی مسیحی و یا لائیک یکی باشه؟ که اگه اون زن اروپایی مسلمان بشه پوشش متناسب با باورش رو انتخاب میکنه بدون توجه به برچسب هایی که بهش میزنن، برخلاف ما! چه کسی باید این ها رو به زن مسلمان ما تعلیم می داد (با ادله و منطق منصفانه) و نداد؟ حکومت، جامعه، عالمان دینی، روشنفکران متدین، خانواده؟؟ فکر میکنم هر کدوم به سهم خودشون قصور کردند. درسته که باطن بسیار مهم تر از ظاهره اما این به معنای بی اهمیت بودن ظاهر و بی تأثیر بودن اون بر باطن نیست به قول مرحوم حاج آقا مجتهدی تهرانی ظاهر و باطن برخلاف تصور عامه (دلت صاف باشه ظاهر که مهم نیست!) بهم مربوطه و روی هم اثرگذارند.

  [پاسخ]

 29. اتفاقا همین امروز با مادرم بحثی مرتبط داشتیم. ایشان تا حد زیادی ملاک قضاوتشان بر ظواهر دینداری آن هم از نوعی که خود می پسندند استواره. البته هیچ نوع اجباری از جهت نوع پوشش و سبک زندگی بر من و خواهرم اعمال نمی کنند اما این اختلاف دیدگاه هم ما و هم ایشون را داره اذیت می کنه. بهشون پیشنهاد کردم این مطلب شما را بخوانند امیدوارم تاثیر داشته باشه.

  [پاسخ]

 30. تمام وجودم شد لذت تمام وجودم شد آرامش
  الآن تو زمانه ای که یا حضرت فاطمه سلام الله ی هست یا افسانه و توهم؛ به نوعی همون افراط و تفریط، این نوشته به تار و پود وجودم نشست
  تشکّر
  امیدوارم بتونم به عنوان دختر فاطمه رو زندگی کنم

  [پاسخ]

 31. اره واقعا و چقدر درد داره ادم وقتی میبینه به جای درک روح وروان ادم نگاهشون به رخساره تو
  اقای دکتر شیری شما را دوست دارم نه به خاطر انچه که هستید بلکه به خاطر انچه که میشوم وقتی که با شما هستم

  [پاسخ]

 32. آقای دکتر
  من همون دختری هستم که مثال زدین. با برادر معتاد و مشکلات دیگر خانواده تلاش می کنه معاش خونواده به عهدشه و از رشدش و متعالی زندگی کردن لذت می بره. کمی طول کشید تا بفهمم این مشکلات روی روحم اثر گذاشته…. همونیم که استخدام شدن توی موسسه دولتی رو فقط چون چادر اجباری بود رها می کنه و هنوز با 11 سال سابقه کار قراردادی هست. اما ناراحت نیستم چون این آزادی (آزادگی) رو دوست دارم حس می کنم انسان موندن هزینه داره… خیلی عجیبه اینقدر عالی درد ما دختران ایران رو بهتر از خودمون درک می کنین…ممنونم که یاد ما می اندازین بیدار بمونیم.سپاس

  [پاسخ]

 33. سلام استاد جان واقعا نتونستم راجع به این پست نظر نگذارم.خدا لعنت کنه عده ای رو که با اسامی مقدس چه سوء استفاده هایی که نمیکنن.اون زمانی که تو قم بودن این آخوندا یه ایام دیگه ای از خودشون اختراع کردن به نام ایام محسنیه!! بخاطر سق ط شدن جنین حضرت زهرا.یه عده ایی هم هیت تشکیل دادن و کلی عزاداری و تو سر زنون و سینه زنون.با خودم فکر کردم اخه چه لزومی داره؟ توی قم که بودم هر روزش عزاداری بود هر روزش باید با اعصاب داغون از دست خواهران نیروی انتظامی بر میگشتم خونه دیگه پکیده بودم وسایلم و جمع کردم و برگشتم.استاد تو اون شهر فقط ریا بود و دروغ.نمیخوام به کسی توهین کنم اما حاضرم قسم بخورم بی اخلاق ترین و فاسد ترین مردم و اونجا دیدم.اصلا جای عجیب غریبی بود کلا ذره ای امنیت نداشتم

  [پاسخ]

 34. امنیت زن در جامعه ایران در خطر است، خیابانهای ما برای راه رفتن ساده یک دختر امن نیست و بلکه شرم آور است. حتی مادر ۶۸ ساله من که بخواهد تاکسی بگیرد از مزاحمتهای رانندگان حریص در امان نیست و دختر من در دوبی و لندن و مالزی و …به مراتب از قم و مشهد و تهران بیشتر در امان است (حرف دل تمامی دختران و زنان تهران)

  [پاسخ]

 35. ممنون آقای دکتر. چقدر خوشحال شدم وقتی دیدم هنوز حداقل یک مرد در سرزمینم وجود داره که مشکلات دختران و زنان جامعه ایران رو درک می کنه و حرف دلم رو میزنه. واقعیت اینه که حرف هایی که شما در پاراگراف آخر در مورد حجاب زدید من تقریبا از هیچ کس دیگه ای نشنیدم، ولی با وجودی که خودم به حجاب اعتقاد دارم و در هر شرایطی بهش عمل می کنم، همیشه دغدغه ذهنم بوده که چرا هیچ روانشناسی مسئولین کشور رو توجیه نمی کنه که این اجبار هرگز جواب نمیده، چه در دوران رضاخانی باشه و چه در جمهوری اسلامی! به امید روزی که این صداها بیشتر شنیده بشن…

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۲۷ ب.ظ:

  هیچ جوابی نمیده زیرا خروجیش در ایران این شده و در عربستان نز همانی شده که میبینید

  [پاسخ]

 36. ســــلام
  آخ آخ که چه خوب گفتین, درست زدین وسط هدف که همه دغدغه اش بسنده نشود به بی حجابی ,برای من که تبدیل شده به یه ترس درونی ,حتی در درس خوندنم هم تاثیر گذاشته ,.دکتر جان متاسفانه ارزشهای نادیدنی خیلی از ما هیچ موقع دیده نمیشه, تا زمانی که ظاهر دیدنی خوبی وجود داره کسی به قسمت نادیدنی توجهی نمیکنه,
  امیدوارم همه بتونیم بین فاطمه به عنوان یک زن و فاطمه به عنوان یک مفهوم پل بزنیم.

  [پاسخ]

 37. دکتر شیری گرامی ممنون که “دین زیستی” را با مفاهیم روانشناختی و جامعه شناسی و معرفت شناسی به خوبی ادغام و تبلیغ میفرمایید که به گفته دکتر شریعتی عزیز بعد از انبیائ الهی این رسالت بر عهده روشنفکران و روشن بینان جامعه است.

  [پاسخ]

 38. خیلی جالب بود و تامل برانگیز متاسفانه به ما فقط پوشش حضرت فاطمه در برابر فرد نابینا را نشان دادند و نحوه سقط شدن فرزندشان را رشادت دلیری و فهیم بودن حضرت را به ما گوشزد نکردند افسوس که در جامعه ایی به ظاهر اسلامی باید زندگی کنیم……….چه دختران نجیب و پاکی که فقط و فقط بخاطر پوششان برچسب هرزگی خوردند و میخورند……….خدایا روزی برسه که اسلام واقعی را با چشمامون ببنیم و لذت این دین برتر را حس کنیم………….

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۵۴ ق.ظ:

  گاهی اوقات تیزترین تعابیر در باره زنان در ایران توسط متدینین انجام میشود
  اون آقای کارگردان که زنان بازیگر را بدکاره خواندو داعیه دفاع از ارزشها را نیز دارد

  [پاسخ]

 39. باسلام خدمت استاد ارجمند،حرف دل ما ست…چقدر عالی،آقای دکتر وقتی حرف های شما رو می خونم حس خوبیه.من 27 سالمه ؛کارشناس ارشد حقوق ام وبیشتراز 3 ساله که در عرصه وکالت مشغول….روزای اول کاریم همش فقط همکارای با تجربه و سن بالارو نگاه میکردم که چه طوری با قاضی و کارمندا و….صحبت می کنن.خیلییییی سخته قبل از اینکه به عنوان یه وکیل یا مراجعه کننده ببیننت یه جنس مونث می بینن،باید مراقب خنده هات ،حرف زدنت باشی مخصوصا که اینجا شهرستان.و بهتر باید گفت که آرام آرام زنانگیت رو باید پنهان کنی ومثل مردا باشی….جالب اینکه مردان و زنان بسیاری رو دیدم که ظاهرونوع پوشش ولباسشون حجاب کامله اما………..تاسف داره رفتار ،گفتارشون.
  استاد عزیز حرفاتون آدم رو کمی آرام میکنه و امیدوار….ممنون

  [پاسخ]

 40. با سلام خدمت استاد عزیز…
  باز هم ممنونم از این پست زیبا در این ایام .
  امیدوارم که ما هم به عمل و نه حرف فاطمی باشیم .

  [پاسخ]

 41. سلام اقای دکتر شیری خوندم و لذت بردم از تحلیل جالبی که فرمودید ………….کاش میشد مردم به زندگی ها درگیری های مردم دیگه نمره نمیدادن و همه را محک نمیزدن و حکمی هم صادر نمیکردن پوشش که جای خود

  [پاسخ]

 42. با سلام
  دربعضی از مطالب تصاویر دیده نمیشند: یک نمونه لینک زیر هستش حتی در فایل pdf هم دیده نمیشند:
  http://doctorshiri.com/fa/content/5816/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-2/

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۲۷ ب.ظ:

  ممنونم از تذکرتان و خیلی عجیبه که اون شعر من دیگه تصویرش لود نمیشه

  [پاسخ]

  سمانه عبدلی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۲۹ ب.ظ:

  سلام
  این آدرس آپلود تصاویری که لود نمیشه 🙂
  http://www.uplooder.net/img/image/72/eeb6d535ee0b9c70ef0a7cbac32cca27/2408.jpg

  http://www.uplooder.net/img/image/27/a78d0f43481bab9bb5f5c11dca16a41e/2409.jpg

  http://www.uplooder.net/img/image/43/74f2b2fa9b5dad95ffbbc8a1b8d3795e/2410.jpg

  http://www.uplooder.net/img/image/7/a1fda4d18b738b7c391c38c40bc3e54d/2411.jpg

  http://www.uplooder.net/img/image/6/2fdf166464cb08ebabae48a129afdce8/2412.jpg

  روی هرکدوم میتونید کلیک راست کنید وببینید.امیدوارم به ترتیب آپلود کرده باشم

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۲۵ ب.ظ:

  چه زحمتی کشیدید سمانه خانم
  واقعا خودم شعری که گفته بودم را نداشتم و با لطف شمادوباره خوندمش و لذت همان شبی را که سروده شد؛ تجربه کردم

  [پاسخ]

  سمانه عبدلی پاسخ در تاريخ فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۰۳ ب.ظ:

  خواهش میشه 🙂
  من از طریق همین سایت به اندازه ای از شما یاد گرفتم که این کمترین کاری بود که میتونستم انجام بدم..
  به فکر یک طرح برای پیاده کردن شب قصه هایی از جنس شب فصه های شما در محل کارم هستم .امیدوارم بتونم به اندازه خودم کاری انجام بدم

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۰۸ ق.ظ:

  چقدر افتخار برای ما

  ش پاسخ در تاريخ فروردین ۱۶ام, ۱۳۹۳ ۷:۵۳ ق.ظ:

  ممنون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.