تفاوت ادراک برونگراها و درونگراها -۱-( مقاله MBTI)

image_pdfimage_print

چهار راه متفاوت وجود دارد که به وسیله آنها می توان روند فکر کردن را توضیح داد. یکی از آن ها این است که همه ما این کار را به صورت طبیعی انجام می دهیم بدون این که حتی راجع به روند آن فکر کنیم. شما ممکن است به صورت آگاهانه انتخاب کنید که چه چیزی را می خواهید بفهمید اما شما نمی توانید آگاهانه انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که «چطور» بفهمید.

این همیشه جالب است وقتی کسی می گوید: «من در کارکرد تصمیم گیری بین T و F هستم» و یا این که می گویند « من قدیمتر ها رفتاری برونگرایانه داشته ام اما اکنون رفتارم درونگرایانه شده است.». این نوع نگاه کاملا قابل درک است. خصوصا زمانی که میبینیم تعاریف کارکرد ها بر تایپ های شخصیتی تا چه میزان زیادی ساده سازی شده اند. اما زمانی که شما ببینید این حروف چگونه ترجیح تصمیم گیری شما را نعریف کرده و شاید اصلا بتوانند توضیح دهند شما چگونه فکر می کنید؛ چگونه افکارتان بر اعمالتان تاثیر می گذارد اما آنها را تعریف نمی کند، شما می توانید مطمئن باشید که این ترجیحات، چیزی نیست که با مرور زمان و گذر سن و سال تغییری کند.

البته، این نباید با این مسئله اشتباه شود که انسانها نمی توانند تغییر کنند و یا این که به واسطه تایپ شخصیتی و همان حروف، برای آنها محدودیتی ایجاد شود. شما «مسلما» می توانید بر نقاط ضعف تایپ خودتان فائق آیید و می توانید به نقاط قوت تایپ های دیگر هم دسترسی داشته باشید. «اما» قبل از تمام این صحبت ها، باید بدانیم کاکرد ها و ترجیحات خودمان چگونه و با چه اولویتی است. این تقریبا غیر ممکن است که شما بتوانید نقاط قوت تایپ های دیگر را پرورش دهید بدون این که اول توانایی های بالقوه خود را شناسایی و رشد دهید. در کل، اگر شما در «وهله اول» با کیستی خودتان راحت و توع پروسه طبیعی و درونی تان راحت نیستید، این بسیار آسان است که شما درگیر نقاط ضعف دیگر تایپ هایی باشید که تلاش می کنید تنها از نقاط قوت آنها بهره ور شوید.

یک درس: تیپ شخصیتی شما عوض نمی شود. شما می توانید این که با این تیپ شخصیتی چه می کنید را تغییر دهید. از این که خودتان هستید خوشحال باشید و «سپس» می توانید کاکرد ها و رفتارهایی که در دیگران میبینید را به چیزی که دارید اضافه کنید.

درونگراها،، چه ترجیح J داشته باشند و چه ترجیح P، این فرایند را درون ذهنشان شروع می کنند. برای IJ ها، پروسه با بررسی قواعد و مقررات شروع می شود که در دسته اطلاعاتی قرار می گیرد حالت جهان شمول داشته و کاربرد عمومی دارد. برای IP ها، پروسه با بررسی اطلاعات و داده های جمع آوری شده شروع می شود که از نوع اطلاعاتی هستند که مورد به مورد به صورت اختصاصی قابل دسترسی است.

بهترین تشبیهی که برای فرایند فهمیدن درونگراها می توان داشت، تشبیه به صحنه ای است که هنگام رانندگی کردن می بینیم. انگاری که آنها در این فرایند، در میان اطلاعاتی که در مرکز اطلاعاتی شان وجود دارد به طور دائم و به آهستگی می رانند.

با تشبیهی که گفته شد، داشبورد IJ ها، شبکه منظم و همگنی را از اطلاعات پوشش می دهند و آنها به طور دائم، در حال یافتن تار و پود و ریشه هر کدام از این اطلاعات هستند، تار و پودی که مانند یک خط دستور کامپیوتری، باعث و بانی تمام اتفاقاتی است که اطراف آنها رخ می دهد.

داشبورد IP ها اما، مانند یک میکروسکوپ قدرتمند است که به واسطه آن می توانند روی جزئی ترین داده ها بزرگنمایی کرده و آن را بفهمند. جزئیات ریزی که دیگر تایپ ها شاید به سادگی از کنار آن بگذرند؛ آنها با استفاده از آن اطلاعات، می توانند نتایج پیچیده ای بگیرند.

به خاطر تمایلی که روند فهمیدن آنها به قوانین و قواعد کلی و جهانشمول دارد، IJ ها بیشتر به جهتی که دنیای پیرامون آنها به آن جهت می رود توجه می کنند و برای رسیدن به هدفی در آن جهت، برنامه ریزی می کنند.( که در مزحله دوم آنها-تصمیم گیری- خود را نشان می دهد). جهت دنیای اطراف می تواند خوب یا بد باشد، و این بستگی به این دارد که IJ مورد نظر، از رفتاری آگاهانه و سالم سود می برد یا دچار سوء رفتار است.

روند فهمیدن IP ها، متمایل به کار با جزئیات و داده های خاص است، به همین خاطر، آنها بیشتر به ادراک و حستجو در موقعیت های خاص علاقه نشان می دهند. چه به این معتی که استفاده تمام و کمال از یک موقعیت مد نطر باشد مانند یک ITP یا این که لذت بردن تمام و کمال از یک لحظه باشد مانند یک IFP. این جستجو در جزئیات، می تواند به نیت های خوب با بدی باشد که بستگی به سلامت روانی یا عدم آن در IP مورد نظر دارد.

برونگراها، چه ازترجیح J باشند و چه از ترجیح P، فرایند خود را اصطلاحا با چشمانی کاملا باز شروع کرده و شروع به دریافت اطلاعات از دنیای اطرافشان می کنند. برای EJ ها، فرایند اینگونه شروع می شود که چه عمل هایی موجب کدام عواقب و نتایج می شود در نتیجه، روند تبدیل هر انتخاب به هر نتیجه را مشاهده می کنند. در طرف دیگر، برای EP ها، فرایند با مشاهده هر شخص، با هدف فهمیدن انگیزه آنها، شروع می شود. این شروع منجر به این می شود که آنها از عکس العمل های افراد، شخصیتشان را  برای خود ترسیم می کنند.

اصلی ترین تشبیهی که فرایند فهمیدن یک برونگرا را می توان به آن کرد، ماهواره است. آنها مانند ماهواره امواج و سیگنال می فرستند و به عکس العمل های مختلف هر سیگنال و برگشت آنها، دقت می کنند.

گیرنده/فرستنده های ماهواره های EJ ها معمولا مستقیم است. تمرکز آن بر روی روند روبرو است و خیلی گویا و پر سر صدا، مشغول برداشت عوارض روبرویشان هستند. EJ ها به واسطه تصمیم گیری نقش فرستندگی را در مثال ماهواره ایفا می کنند و اصولا همه چیز در نظر یک EJ، شامل فرایند تصمیم گیری می شود. چه این چیز، یک نظر دادن ساده برای کسی باشد چه پی ریزی پایه های یک اتفاق مهم باشد. آنها می توانند روند ها را با تصمیمات جدیدی که می گیرند تغییر دهند و این کار را بر اساس استفاده از همان نتایجی که از فرستنده/گیرنده هایشان نسبت با اتفاقات اطراف می افتد می کنند اما باید این رو هم در نظر داشت که تمامی منظم ها (J) دارای کارکرد تصمیم گیری قدرتمندی هستند.

گیرنده/فرستنده های EP ها بیشتر حالت شکل پذیر دارد. آنها تلاش می کنند از تمام محیط نقشه برداری کنند و به روندی که روبروی آنها قرار دارد بسنده نمی کنند. هر کاری که یک EP می گوید یا انجام می دهد برایش حکم سیگنال ارسالی/دریافتی دارد. حتی زمانی که او دور نشسته باشد و به تماشای راتباطات دیگران در اطرافش توجه کند، ارتباط دیگران نیز برایش حکم همین سیگنال ها را دارد. EP ها تمام دقت خود را بکار می گیرند تا دریابند که هر فردی به عنوان یک محیط، به سیگنال های ارسالی آنها چه عکس العملی نشان می دهد و نهایتا با این اطلاعات ارسالی و دریافتی، یک تصویر کامل از انگیزه ها و کاراکتر طرف مقابل برای خود بدست میاورند و می فهمند در حالت کلی هر کسی به چه کاری میاید. بیشتر از همه، EP ها به طور دائم از خودشان بازخور می گیرد تا درباره کاراکتر و انگیزه های خود نیز مطمئن تر شوند و همچنین با این کار متوجه کارکرد های دیگران نیز می شوند. این ممکن است برای غیر EP ها جنبه ای خود محورانه و خودخواهانه برای EP ها داشته باشد اما در کل، EP  ها از دقت کردن در انسانهای اطرافشان لذت می برند و با کمک آنها خودشان را بهتر می فهمند.

به این دلیل که بیشتر بار فرایند فهمیدن آنها، بر روی عمل، تصمیم گیری و عواقب انتخاب ها،  تکیه دارد، EJ ها در حوزه گروه هایی که تخت نظر و حمایت خود دارند، بیشتر به جهت توجه می کنند و برای رسیدن آن گروه به هدف مورد نظر برنامه ریزی می کنند. این گروه ها می توانند شامل خانواده آنها، دوستان و افرادی شوند که با آنها اعتقاد یکسان دارند.

مجددا باید تاکید کنیم که هدفی که آنها علاقه دارند گروه های مد نظرشان را به آن هدایت کنند می تواند مثبت یا منفی باشد، و این باز هم بسته به سلامت روانی EJ مد نظر دارد.

در مقابل، به دلیلی اینکه مشاهده انگیزه و این که در مغز هرکسی چه می گذرد، اصلی ترین پیشراننده فرایند فهمیدن EP ها است، آنها بیشتر به جستجو و پویش در کاکرد های افراد مشغول هستند. و البته نوع این پویش در افراد، می تواند خوب یا بد باشد که باز هم بستگی به سلامت روانی EP مورد نظر دارد.

مقاله فوق به ترجمه مهندس فواد فرشچی از وبلاگ رسمی cpp تقدیم گردید

———————————————-

مطالب مشابه

 1. افراد با تایپهای مختلف MBTI در شبکه های اجتماعی چه رفتاری دارند ؟ ( اینفوگرافی جدید )

  نزدیک به دو سوم افرادی که دراینترنت فعالیت دارند ، در شبکه های اجتماعی عضو شده اند. ۶۵% کسانی که تیپ mbti خود رامیدانند در فیس بوک عضو میباشند به نظر میرسد برونگراها و درونگراها با اعدای شبیه هم در فیس بوک حضور دارند در مجموع برونگراها در فیس بوک بیشتر میچرخند ترجیحات EF از IT وقت بیشتری را از سر کار برای فیس بوک صرف میکنند ترجیحات ENT در لینکدین بیشتر میچرخند ترجیحات N حضور بیشتری در توییتر دارند

 2. سورپرایز برای فارغ التحصیلان ۲۰ دوره گذشته mbti و خبر برای دانشجویان ثبت نامی دوره ۲۲ شخصیت شناسی به شیوه MBTI دوستان خوب ما در دوره های قبلی mbti ، موسسه CPP در سال ۲۰۱۳ به مناسبت ۷۰ سالگی آزمون ، کارتهای مخصوصی منتشر کرد که به شیوه ای خلاقانه همه اطلاعات هر تیپ را خلاصه کرده است. آقای فرشچی زحمت ترجمه و طراحی مجدد این کارتها را کشیده اند و گرافیست خوش ذوق ما اقای ارجمندی کار را نهایی کرده اند
 3. نقش MBTI در انتخاب شغل جدید شغل مناسب تیپ برون گرا (E) : انتخابات کاری در طول زندگی آسانتر نمی شوند؛ بلکه چالش برانگیز تر می شوند و حتی گاهی اوقات نیازمند آن هستند که شما منطقه امن خود را رها کرده و یک سری تغییرات اساسی را بپذیرید. تیپ شخصیتی شما می تواند دیدگاهی را به شما ارائه دهد که بتوانید انتخاب های درست تری را انجام داده و با دیگران، محیط کاری، وظایف و نقش هایتان تعامل بهتری داشته باشید تا بهترین تناسب با ترجیحاتتان را پیدا کنید.
 4. روابط فردی و انواع تیپ های MBTI  داوری کننده (J) یا ملاحظه گر (P) : چگونه دنیای بیرونمان را سازماندهی می کنیم P : اگر ترجیحتان ملاحظه گری است در روابط عاطفی، افرادی که دارای ترجیح P یا ملاحظه گری هستند شاید بخواهند
 5. این ۱۶ اشتباه را هرگز با افراد درونگرا INTROVERT مرتکب نشوید( بسیار خواندنی) او خیلی ساکت است! آیا این واقعا دیدگاه شما است؟ از نگاه فردی که بسیار آرام و ساکت است، بیشتر افراد پرسروصدا هستند. در بسیاری از فرهنگ ها برای آرام و ساکت بودن ارزش و پاداشی را اختصاص می دهند و صدای بلند، فرد زودجوش و رفتارهایی که ظاهری باشند را نمی پسندند. آنچه که باعث می شود شما فکر کنید که شخصی بسیار ساکت است، شاید به این دلیل باشد که شما به سادگی افراد آرامی که در اطراف شما هستند را تحت الشعاع قرار می دهید
 6. اخذ مدرک PROFESSIONAL PRACTITIONER در MBTI STEP I&II توسط دکتر شیری از مرکز جهانی CPP    با مسرت اعلام میکنیم در راستای ارتقای عالی استانداردهای آموزشی خانه توانگری طوبی ، دکتر علیرضا شیری در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳ موفق به اخذ موفقیت آمیز مدرک بین المللی مربی حرفه ای MBTI- STEP I&II از موسسه امریکایی CPP ارگان جهانی و رسمی MBTI ؛ پس از کارگاه ۴ روزه و پاس کردن آزمونهای مربوطه گشت.

28 دیدگاه در “تفاوت ادراک برونگراها و درونگراها -۱-( مقاله MBTI)

 1. سلام
  میشه یه موسسه معتبر برای دادن تست mbti معرفی کنید؟ تست هایی که در اینترنت قرار داده میشوند تا چه اندازا معتب هستند؟

  [پاسخ]

  دکتر شیری پاسخ در تاريخ اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۲ ب.ظ:

  تنها موسسه معتبری که از 2 سال قبل آزمون فرم m ادیشن 2013 را ارائه میکند در ایران خانه توانگری میباشد
  بخش آن لاین این آزمون با جواب دقیق تا سال 94 راه میافتد و میتوانید استفاده بفرمایید

  [پاسخ]

 2. salam ostade aziz
  che tor befahmam tarafam che typi bayad bashe va che typi hast??in masale baraye ezdevaj moheme
  ??
  mamnoonam ostade gerami
  ===============================
  بدون این حرفها هم میشه ازدواج کرد
  بادونستن تیپ شخصیتی احتمالا پیش بینی بهتری داریم و بهتر سرویس میدهیم و دچار سوء تفاهم کمتری میشویم

  [پاسخ]

 3. سلام
  واقعا متشکرم بابت این مقاله مهم و خیلی مفید.. خیلی از ابهامات من را برطرف کرد و برام خیلی مفید بود. باز هم متشکرم. 🙂

  [پاسخ]

 4. سلام استاد خوبین؟
  استاد چند شب پیش بدجور اوضاع خوابم به هم ریخته بود. چشمامو که میبستم بخوایم افکار مختلف شورش میکردن. تو این شلوغ بازار که اصلا یادم نیس خواب چی میدیدم یهو درحد کمتر از ثانیه یهو شمارو دیدم که رو صندلی نشستین نیمرختون طرف منه، بهد یهو برگشتین طرف من و گفتین سلام صنم جان چطوری؟خوبی؟ و بعد دوباره برگشتم به همون شلوغ بازار!
  نمیدونم تعبیری داره یا نه ولی برام خییییییلی عجیب بود! و جالب!!!

  [پاسخ]

 5. سلام آقای دکتر.
  پست جالبی بود. من همیشه برام عجیب بود وقتی دو نفر رو با مشرب یکسان ولی تفاوت در I/E یا P/J میدیدم که زمین تا آسمون فرق دارند و گیج میشدم چطور تفاوت در یک ترجیح میتونه اینقدر اختلاف ایجاد کنه. این نوشته خیلی از اون ابهامات رو برام رفع کرد.
  آقای دکتر امکان دسترسی به متن زبان اصلی هست؟

  [پاسخ]

 6. سلام استاد
  من دوره MBTI قبلن شرکت کردم. تو اینترنت چندتا مقاله دیدم که با روشی علاوه بر کارکرد ها که روی یک صفحه مختصات اورده بود کودک و والد حمایتگر وسایه وقهرمان روهم روی یک نمودار دیگه اورده بود و وارد سایه افراد شده بود. میخواستم ببینم مرجع فارسی در این مورد داریم؟ممنون
  ======================
  من مقاله ای داشتم دراین باره به زبان اصلی ولی الان گشتم اونم پیدا نکردم براتون بفرستم

  [پاسخ]

 7. سلام دکتر شیری،
  میتونید سایتی رو معرفی کنید که بشه آزمون MBTI رو در اون داد؟ میدونم اکثر یا شاید همشون آزمون دقیقی نگیرند ولی خوب حداقل به ما که ایران نیستیم و امکان شرکت در کلاس شما رو نداریم یه دیدی از تیپ شخصیتی میده.
  ممنونم
  ——————
  حتما نوید عزیز
  CPP.COM

  [پاسخ]

 8. ممکنه نظرتون رو راجع به این ایده بدونم : انسانهای درونگرا عمدتا تو این وضعیتن که “من ادم خوبی نیستم ” و “بقیه هم خوب نیستند” و ارتباط با دیگران این خوب نبودن ها رو به نوعی به منصه ظهور میرسونه و این میشه که به تنهایی متمایل ترن.
  متشکرم
  =========================
  موافق نیستم
  اینهمه درونگرا با وضعیت I’M OK میگه نمیبینید اطرافمون؟

  [پاسخ]

 9. بی اغراق ده بار خوندمش و هنوز از خوندن سیر نمیشم. من خودم در تست های مربوط و در استدلال شخصی همیشه دو تایپ متفاوت در میارم ولی این روند با نگاهی متفاوت به موضوع خیلی مسایل رو روشن میکنه.
  مرسی دکتر شیری عزیز و مرسی فوأد از ترجمه خوبت.
  لطفاً لطفاً در مورد بقیه ترجیحات هم مطالب مرتبط رو ادامه بدین .
  خیلی خیلی ممنونم.

  [پاسخ]

 10. سلام
  عااااااالی بود و البته عالی کافی نیست! جواب خیلی از سوال های ذهنی من بود.
  کاش ادامه دار این بحث رو بنویسید.
  متشکرم.

  [پاسخ]

 11. سلام دکتر خواهش میکنم جوابمو بدین؛ فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکوره (6 اسفند) و من هنوز موندم تو چه گروهی ثبت نام کنم.مهندسی آرزومه.فقط میخوام مهندس بشم و رشته ی سختی هم نباشه. موندم که برم مهندسی محیط زیست(تجربی) یا کامپیوترو آی تی(ریاضی) که فکرمیکنم دروسش سخته و ریاضیات برام مشکله ولی کامپیوتر دوست دارم و از سختیش میترسم و خیلی هم درسخون نیستم … (البته کاردانی دارم) ممنونم
  =========================
  درآمد IT خیلی بالاست اگر براتون مهمه و در سایر موارد من مشاور خوبی نیستم

  [پاسخ]

  پگاه پاسخ در تاريخ اسفند ۶ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۱۷ ق.ظ:

  البته کاردانی آمار دارم.

  [پاسخ]

 12. دکتر جون روز مهندس هم روز خوبیه نه؟؟؟؟همین سایت شما به دست دوستان عزیز مهندس سرپاست دیگه !!!! بهشون تبریک بگین احساس مهندس بودن بهشون دست بده .حالا ما هیچی …….

  [پاسخ]

 13. سلام آقای دکتر خسته نباشید
  دکتر روانشناس خوب تو تبریز میشناسید؟ تو یه قضیه پارانوئیدی گیر کردم ، عین یه باتلاق ،نمیدونم چه کنم! 🙁 دائم باید خودمو کارامو اثبات کنم دیوانه کننده ست! کسی جز شما برای کمک وراهنمایی نمیشناسم…

  [پاسخ]

 14. ممنون خیلی جالب بود هرچند یه کم تخصصی بود و من یه جاهایی به مثال های روشنتری احساس نیاز پیدا میکردم اما در کل جالب بود، آقای دکتر یه سوالی برام پیش اومد،بنابراین این مقاله میخواد بگه که یه فرد میتونه مثلا ترجیح ذاتی درونگرا داشته باشه اما در مقابل محیط اطرافش رفتارهای برونگرایانه از خودش نشون بده، درسته؟ مثلا من یه آدمی رو میشناسم که یه کم خجالتیه، اوقات فراغتش رو اکثرا با خونوادش میگذرونه تا با دوستانش یا اینکه کتاب میخونه و تلویزیون تماشا میکنه،اگه از کسی ناراحت بشه میریزه تو خودش اصلا بروز نمیده،اصلا آدم رکی نیس و هیچوقت نظرشو رک بیان نمیکنه،در مورد خودش و خونوادش خیلی کم صحبت میکنه، که اینا به نظرم درونگرا بودن اونو نشون میده اما همین آدم در برخورد با دیگران خیلی خوش مشرب و اجتماعیه البته اینم بگم به سختی حرف دلش رو با دیگران در میون میذاره و اون صمیمیت در حد سطحی باقی میمونه، به نظرم اومد که ایشون ذاتا درونگرا هستن اما چون درجه درونگراییش زیاد نیست میتونه تو اجتماع خوش مشرب به نظر بیاد،البته این آقا تو یه خونواده پرجمعیت بزرگ شده و فرزند اول خونواده اس که به نظر من این رو رفتارش بی تاثیر نبوده، نظر شما چیه آقای دکتر؟
  ======================
  ما هر تایپی داشته باشیم ، میتونیم کارکردهای 4 نفره را develop بدهیم

  [پاسخ]

 15. سلام جناب دکتر
  مثل همیشه عالی بود. با استفاده از مهارت هایی که از شما آموختم تونستم در مورد خیلی انتخاب های زندگیم راحت تر تصمیم بگیرم.
  مدیون شما هستیم استاد.

  [پاسخ]

 16. سلام آقای دکتر صبح بخیر یه سوال دارم که واقعا بی ربطه به موضوع ولی به کمک فوری احتیاج دارم من مدت زیادی داروی افسردگی مصرف کردم (5سال) با بدبختی ترکش کردم حالم خوب بود بعد دوماه وسواس فکری شدید گرفتم وکلا حالم بده دوباره رفتم دکتر بازم داروهای جدید داده وقتی عوارضشون رو میخونم بیشتر میترسم بازم خواب الودگی بازم مشکل گوارشی ….. به نظر شما چیکار کنم داروهارو بخورم ؟ ممکنه بدون دارو خوب بشم ؟ لطفا کمک کنید جواب شما حجته واسه من لطفا….
  ==================
  بحث عوارش نباید ذهن شما را از تشخیص دکترتان منحرف کند
  الان دارید علائم بسیار بدتری از عوارض احتمالی میچشید

  [پاسخ]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.