معرفی کتاب اندر حماقت حکمت

نام کتاب: اندر حماقت حکمت                                                                                        

نام نویسنده:جولیان بگینی

ترجمه: نسترن ظهیری

انتشارات: ققنوس

 

این کتاب به موشکافی ضرب المثل های سلیس و ریشه یابی کلیشه های زبانی می پردازد. آیا همیشه باید به حرف هایتان عمل کنید؟ یا اگر نمی خواهید رسوا شوید، باید همرنگ جماعت شوید؟ با اول ایمنی و بعد کار؟ جولیان بگینی، از فیلسوف های قرن حاضر، در کتاب اندر حماقت حکمت به تشریح ضرب المثل های ساده می پردازد و باور های مارا به مبارزه می طلبد تا در مورد سخنان و عبارات مشهوری که در زندگی روزمره استفاده می کنیم، تفکر کنیم. این مجموعه سرگرم کننده پر است از ضرب المثل ها و چکیده مختصر و مهیجی از هرکدام، که در حین خوانش تلنگری به طرز تفکر ما در مورد آنها می زند. این مجموعه به تمام کسانی تقدیم می شود که دانش اندک را خطری مهلک می دانند.

«نگاهی جذاب و دلپذیر به عبارات و پند و اندرزهای پیش و پا افتاده که در قالب زبان گنجانده شده اند. بگینی معنای نهفته در دل برخی سخنان و نقل قول های آشنا را کشف می کند و به بررسی این نکته می پردازد که آیا حکمت نهفته در آنها امروز هم قابل استفاده است یا نه… در واقع انگیزه ای به ما می دهد تا کلماتمان را حکیمانه انتخاب کنیم»

مجله سایکلاجیز