MBTI چیست و آیا بدردی میخورد ؟

ثبت نام دوره ۲۲ شخصیت شناسی به شیوه MBTI با استانداردهای بین المللی موسسه CPP

  • دکتر شیری دارای مدرک  Professional Practitioner  از موسسه CPP  ایالات متحده ( ارگان رسمی توسعه و اجرای آزمون از سال 1975) میباشد که به او رسما این قابلیت را میدهد تا در سراسر دنیا اجرا و آموزش MBTI را انجام دهد
  • خانه  توانگری طوبی طی تقاضای رسمی  مکتوب با CPP ، پروسه سه ساله انتشار جهانی فرم MBTI STEP I&11 به زبان فارسی را از نوامبر 2013 آغاز کرده است
  • خانه توانگری هر ماه آزمون MBTI STEP I را برگزار و تدریس میکند ؛ کافیست رزرو کنید با پیامک حاوی اسمتان + MBTI به 2188847593

نقش MBTI در انتخاب شغل جدید

روابط فردی و انواع تیپ های MBTI

این ۱۶ اشتباه را هرگز با افراد درونگرا INTROVERT مرتکب نشوید( بسیار خواندنی)

با این همه تفاوت امیدی هست ؟ (MBTI)

MBTI

یک تجربه واقعی از یک دانش بدرد بخور

  1. در جلسه ای کاری در یک بنیاد بزرگ دولتی ، من باید از طرف گروه از طرح دفاع میکردم و تنها فرصتم از تشخیص فرد مقابل عبارت بود از 7-8 دقیقه صحبتهای خود او و هیچ اطلاعات دیگری برایمان فراهم نبود. بقدری مدیری که آمد پیچیده بود که من روی کاغذ مقابلم 4 بار تیپی را که پیدا کرده بودم ؛ خط زدم !