معرفی کتاب تکامل آگاهی

نام کتاب: تکامل آگاهی

نام نویسنده: رابرت جانسون

نام مترجم: فرزانه اسلامی

نام انتشارات: انتشارات حریر

 

دکتر رابرت جانسون، روانشناس و یونگ شناس آنالیست آمریکایی با استفاده از سه شخصیت ادبی دن کیشوت، هملت و فاوست با زبانی ساده تا پیچیده و سرانجام روشنگر می پردازد. یه عقیده جانسون، ما همگی در مراحل مختلف زندگی مان به این سطوح آگاهی دسترسی پیدا می کنیم. دن کیشوت نشانگر کودکی معصومانه ماست، هملت نمایانگر تردیدهای ما در عمل و احساس (به نوعی جوانی بشر) و فاوست دربرگیرنده خویشتن راستین ماست که برای بدست آوردن آن، گذار در این دو سطح آگاهی لازم است.

قسمتی از پیشگفتار:

“سنت زندگی بشری نشان داده است که همواره سه سط از آگاهی در اختیار انسان قرار داشته است.: آگاهی ساده، که دیگر چندان در دنیای پیشرفته و مدرن امروزی دیده نمی شود؛ آگاهی پیچیده، که وضعیت عادی انسان تحصیل کرده و متمدن امروزی به ویژه مردم دنیای غرب است؛ و بلاخره آگاهی روشنگر که فقط بر عده معدودی شناخته شده و در حد کمال آگاهی انسانی است و تنها کسانی که دارای انگیزه بسیار قوی هستند با آموزش و کوشش فراوان می توانند به آن دسترسی پیدا کنند.

ضرب المثل های زیادی در زبان های مختلف اشاره به این سه سطح از آگاهی دارند. برای نمونه در داستانی چنین نقل شده است: مرد ساده غروب به خانه می آید کنجکاو است که برای شام چه دارند؟ مرد پیچیده که به خانه می آید، غرق افکار پیچیده تقدیر است و بلاخره مرد روشن به خانه می آید و او هم کنجکاو است چه چیز برای شام دارند. مرد ساده و مرد روشن نظرات مشترک بسیاری دارند و نگاه هردو ساده و مستقیم است. از دید آنها زندگی پیچیده نیست و در نتیجه واکنش آنها در مقابل مسایل بسیار شبیه هم است. تنها تفاوت حقیقی این دو در این است که مرد روشن از شرایط خود آگاه است در حالیکه مرد ساده این آگاهی را ندارد. از سوی دیگر مرد پیچیده بیشتر اوقات را در نگرانی و اضطراب به سر می برد.”

متن زیر از وبلاگ آقای شاهین سلیمانی برای شما انتخاب شده است که تجربه ایشان از خواندن این کتاب است:

صحنه ای که باید آمادش کنم اینه :….
صحنه ای که هملت بالای سر عموش میره ، تا با شمشمیر انتقام پدرش را بگیرد…
لحظه ای که هملت ، استغفار عموش را می بینه و می مونه ، که اگر او را بکشد ، او به بهشت خواهد رفت و نتوانسته انتقام بگیرد…
و همین نا توانی در تصمیم ، باعث مرگ پادشاه ، مادر هملت ، اوفیلیا ( نامزد هملت ) و برادر اوفیلیا لایرتس می شود….

دقیقا رابرت جانسون هم ، دقیقا به همین ناتوانی در تصمیم هملت اشاره می کند .
او دن کیشوت را نماد انسان ساده ( انسان دو بعدی، انسان نااگاه دیروزی ) ، هملت را نماد انسان سه بعدی ( انسان پیچیده امروزی ) و فاوست را نماد انسان چهار بعدی ( انسان سادهء روشنیده، انسان خردمند از تمام دوران) می داند .
رابرت جانسون می گوید ، انسان امروزی ، آنقدر می داند که نمی تواند عمل کند…

شما می توانید متن کامل ایشان را در این پست مطالعه بفرمایید.