درست نصبش نکرده ای !

 امروز داشتم فکر میکردم که  گاهی اوقات یه نفر یه e-mail برای من میفرستد که من وقتی  بازش میکنم  فقط حروف  اجق وجق توش میبینم و همه چیز بهم ریخته است… قبلا ها فکر میکردم طرف دست انداخته ما را ، اما کم کم  یاد گرفتم که عیب از سیستم کدخوانی من است و اگر انکودینگ درست انجام بدهم ، همه چیزش درست بوده .خب بعدش میرم با فونت فارسی مناسبش encoding میکنم بازش میکنم میبینم  که عجب ! چه مطالب خوبی بوده…یا چقدر مطلب اصلی فونت زیبایی داشته است ( مثلا این تجربه را با فونت ایران نستعلیق داشتم که که یکی از دوستام شعری را باهاش فرستاده بود و با اون خط خوندنش ،اساسا یه حال دیگه داد بهم)
حالا در نظر بگیرید که خداوند انگاری در هستی یه چیزهایی نوشته که بعضی ها فونت مناسبش را ندارند بخونند..بعدش هیچ حس خاصی بهشون دست نمیده از دیدن آن تجلی خدایی…مثلا دیدن بارون و مه و برف و..که تو را شگفت زده میکند ، برای او چیز خاصی نیست

همین…باید فونت مناسبش را نصب کنه…باید رمز گشایی کنه    یه encoding کنه…

الان زیبایی این قلم دوش گرفتن را کیا میفهمن؟

—————–

قبلا نوشته بودم  امشب میخوندمش