معرفی کتاب نوازش روح

 

نام کتاب: نوازش روح

نام نویسنده: سید سهیل رضایی

نام انتشارات: بنیاد فرهنگ زندگی

 کتاب «نوازش روح» نوشته آقای سهیل رضایی، پزوهشگر و مدرس روانشناسی عمقی است که شامل جملات کوتاه ایشان به همراه عکس های خاص و با چاپی خاص، ازکتاب فروشی ها و  همچنین سایت انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی، قابل تهیه است. ایشان در مقدمه کتاب این طور کتاب را معرفی کرده اند:

شاید ما روح را ترک کنیم اما روح هیچگاه ما را ترک نخواهد کرد

«شاید ما روح را ترک کنیم اما روح هیچگاه ما را ترک نخواهد کرد و روح بابت ترکش از ما انتقام سختی خواهد گرفت» این جمله از جوزف کمپل است. این کتاب قصد آن دارد که تلنگری باشد جهت سر زدن به روح گمشده انسان حاضر، انسانی که کاشف تمام جهان شده است، اما همچنان در درون خود از تنهایی و بیگانگی و گم شدن در فغان و اندوه است. روح برای مکالمه با ما نیازمند آن است که با او خلوت کنیم و به صدایش گوش دهیم و هر از چندگاهی با توجه و خوراک مناسب او را تغذیه و نوازش کنیم. اگر به روح مان بی توجهی کنیم او ار طریق تولید احساس پوچی، بی انگیزگی، اعتیاد و تمایل به تخریب روابط و زندگی از که انتفام خواهد گرفت.