آنچه پدر و مادرتان به شما نگفتند : من مردی تنوع طلبم ، چه کنم ؟

مرتضی هستم ۲۵ سالمه
ازدواج کردم و الان ۱ سال از ازدواجم میگذره
ولی من هیچ احساسی به زنم ندارم یعنی ازش لذت نمیبرم
البته اینو بگم که تقریبا آدم تنوع طلبیم
و همش با این دختر و اون دختر ارتباط دارم
این الان یه موضوع شده که همش دارم بهش فکر میکنم که من الان دارم زندگی اون دخترم نابود میکنم میگم الان جونه اگه بره میتونه دوباره زندگیشو بسازه
از طرفی هم دلم نمیاد واقعا بین یه دوراهی موندم از طرفیم هرکاری میکنم نمیتونم خودمو درست کنم که فقط با یه نفر باشم
آقای دکتر لطفا کمکم کنید
==================

مرتضای عزیز
پذیرش تنوع طلبی البته شهامت خوبیه ولی کمک خاصی به رفع مشکل الانت نمیکنه
ازدواج یعنی “تنوع طلبی ذهنی را مبدل کنی به :

  • تمرکز بر زندگی و پیشرفت و درآمد و
  • روابط خانوادگی خوب ساختن با اطرافیان
  • جایگزینی پاداشهای اجتماعی “متاهلی” به جای “مجردی”

البته کم نیستند کسانی که ازدواج را یه قسمت ذهنشان دارند و مجردی را نیز در بقیه زندگی شان !
الان دلیل تراشی هم داری میکنی ، یعنی به جای ممارست در مراقبت ذهنت از راهزنی عاطفی و جنسی ، نقش قهرمان رابطه را داری برای خودت بازی میکنی که ” به خاطر بدبخت نشدن او ازش جدا بشی بره دنبال زندگیش”
برعکسش را هیچوقت نمیتونستی تحمل کنی !
با این حال اگر نمیتوانی خودت را جمع کنی ( ذهن+ عملکرد) شاید وقتشه که با زنت در میون بگذاری و نزد یک مشاور بری