دو تک سمینار آزاد مهارتهای رابطه عاطفی

سمینار اول : ترک اعتیاد عاطفی – دوشنبه 7 اسفند ساعت 17 الی 20

 • رابطه ای داشته ام و نمیتوانم فراموش کنم
 • چگونه با درد اتمام ناخواسته رابطه عاطفی کنار بیایم ؟
 • رفتارهای صحیح و خطرناک پس از جدایی BREAK UP
 • درسهای تجربه

سمینار دوم موضوع : خیانت ، تعهد ، لغزش

( سه شنبه 8 اسفند ساعت 17 الی 20 )

 • آیا به شما خیانت میشود ؟
 • چقدر احتمال دارد خیانت کنید ؟
 • تفاوت لغزش و خیانت و راهکارهای پس از مواجهه به هر یک
 • رنج ظالم بودن ( خائن چه بکند تا  تخریبهایش را تصحیح کند ؟ )
 1. پیش نیاز احتیاج ندارد
 2.  برای ثبت نام به موسسه تماس بگیرید 88847593
 3. جای باقیمانده 18 نفر سمینار اول و 21 نفر سمینار دوم
 4. واریزها به حساب خانه توانگری در بانک پاسارگاد صورت میگیرد شماره کارت : ۵۰۲۲۲۹۱۰۱۸۹۲۰۶۲۷