THE WORDS – 2012

فیلم ” کلمات – THE WORDS ” محصول 2012  با کارگردانی و نویسندگی Brian Klugman, Lee Sternthal میباشد .( شناسنامه فیلم )

بازی برادلی کوپر احتمالا برای ما جالب ترین نقش خواهد بود.

داستان فیلم :

یک نویسنده میانسال داستان کتاب جدید خود را در مجمعی بزرگ از علاقه مندان به خوانش میگذارد و خودش بخشهایی از کتاب را میخواند ، داستان کتاب درباره مردی جوان به اسم Rory Jansen است که  قصد دارد نویسنده بزرگی شود و سه سال روی کتاب خودش کار کرده و در این سه سال سفر قهرمانی خود به معنی جدا شدن از خانه پدری و ایجاد سرنوشت خویش را در پیش گرفته است. او به اتکای عشق قشنگی که در زندگیش با Dora Jansen دارد، ازدواجی مورد رضایت خویش و خانواده اش فراهم آورده است که موجب میشود الهاماتی در راستای نویسندگیش دریافت کند اما در واقع اتفاقات به نفع  کتاب او رخ نمیدهد و همه انتشاراتی ها کتاب او را رد میکنند.

او در تعریف خود به عنوان مردی مستقل از نهاد پدر، به شدت دچار مشکل میشود و نمیتواند به این وضع ادامه دهد (آرکتایپ کودک یتیم ORPHAN CHILD) تجربه خشم و درماندگی باعث میشود در روابطش دچار مشکل شود تا اینکه اتفاقات رخ میدهد (به قول ژوزف کمپبل، وقتی بناست قهرمان سفرش را ازاد کند، نادی غیب فرا میرسد) این فرد یک پیرمرد بازنده در زندگی است که داستان زندگیش را برای روری تعریف میکند و سیری از وقایع را در زندگی درونی او رقم میزند.

(پیرمردی که آیین تشرف

پسر به دنیای مردانه را به واقع او انجام میدهد نه پدر واقعیش )

 

این فیلم ما را به دنیای تصمیمات درونی و متعاقبا بیرونی میبرد و دائم از خود خواهیم پرسید که اگر من بودم چه میکردم؟ شما در این فیلم به بحث نقابهای موفقیت اجتماعی SOCIAL PERSONA  و رابطه اش با بحث فردیت INDIVIDUATION فکر خواهید کرد. این سوال که چقدر میتوانم حامل تصویری غیر واقعی از خودم در زندگیم باشم، سوال جدی بخشهایی از فیلم است.

 

” کلمات ” فیلمی است که بیننده اش را در چند اپیزود دو نفره میبرد، روابط شخصی نویسنده اصلی، روابط شخصیت داستان، رابطه عاطفی پیرمردی که در فیلم جوانی او را نیز در پاریس میبینیم.

 

فیلم مناسب کدام دانشجویان است ؟

این فیلم را به علاقه مندان بحثهای سفر قهرمانی، سفر قهرمانی مرد، سایه ها و نقابهای شخصیتی پیشنهاد میدهم.

همکارانم در خانه توانگری مشغول مناسب سازی فیلم برای پخش در ایران هستند ( دانشجویان )

اگر مایلید در جلسه پخش و نقد روانشناختی این فیلم حضور داشته باشید  کلمه the words را به خانه توانگری پیامک بزنید به شماره  10002554241794

—————————————————-

مطالب مشابه :

کمی درباره فیلم زیبای هنر آزاد

تحلیل فیلم words matter

دست نیافتنی ۲۰۱۲

THE OTHER WOMAN