مباحثی آزاد در حوزه سفر زندگی

دکتر شیری قصد دارد سلسله سخنرانی هایی آزاد ( بدون پیش نیاز ) درباره مفاهیم انسان شناسی و روانشناسی و فرهنگ ارائه کند. سعی او در این دوره ها ایجاد مسیری نرم در روح انسان برای لذت بردن از زندگی و اندیشمندی است .

 1.  فردیت ، زیباییها و دره های سهمگین ( 3 جلسه )
 2. رویارویی روح زنان با پدر – عبور از زخم پدر – دختری (1 جلسه )
 3. تنهایی های زنان پس  از موفقیت ، رویارویی با انرزی مردانه ( 2 جلسه )
 4. زنانگی ، بازیافت عشق و سمهای افرودیت ( 2 جلسه )
 5. عقده مادر MOTHER COMPLEX  ( دو جلسه )

عصرهای سرد زمستانی با گرمای اندیشیدن ، دلنشین خواهد  شد

تاریخ دوره : چهارشنبه ها ساعت 17 الی 20– ده جلسه

 • 4شنبه 20 دیماه /27 دیماه / 4 بهمن / 11 بهمن / 18 بهمن / 25 بهمن / 2 اسفند / 9 اسفند / 16 اسفند / 23 اسفند
 • برای ثبت نام به خانه توانگری تماس بگیرید 88847593
 • واریزها به حساب پاسارگاد خانه توانگری صورت میپذیرد
 • ثبت نام زودرس تا تاریخ دوشنبه 20 دیماه شما را شامل تخفیفی اقابل ولی تشویقی خواهد کرد
 • کلاس برای مردان و بانوان مفید است
 • اطلاعاتی زمینه ای در زمینه سفر قهرمانی و مفاهیمی چون آنیما و آنیموس به درک بهتر این دوره می انجامد

یکی از اسلایدهای سفر قهرمانی زن