سبک زندگی دانشجویی در شبکه ۳ با صحبتهای دکتر شیری

دکتر شیری در برنامه ویتامین 3 شبکه 3 با اجرای آقای علی ضیا  ، دوشنبه ( 20 آذر ) صبح ساعت 7:15 درباره “سبک زندگی دانشجویی” صحبت میکند .

در جلسه اول این بحث به سابقه این بحث در تاریخ علم آموزی کشور اشاره شد ( نقش دو کتاب نفیس آداب المتعلمین در قرن 7 از خواجه نصیر الدین طوسی  و منیه المرید از شهید ثانی در قرن 10 )

دکتر شیری معتقد است که تغییر فضای دانش پژوهی از سیستم سنتی به مدرن هم در حوزه های علمیه تاثیر بسزا گذاشت هم مفهومی جدید به نام دانشگاه را وارد کشور ما کرد . همزمان با این تغییر ،  فرهنگ متناسبش را اخذ نکردیم

امروز دانشجویان ما شاید مثل دبیرستانی های قدیم باشند هم در بلوغ اجتماعی هم در مسوولیت پذیری هم در طرز درس خواندن

راهکارهای استفاده درست تر از دوران دانشجویی چیست ؟

سوالات شما در این باره چیست؟

چه توصیه هایی دارید برای این دوران تا دکتر شیری در برنامه مطرح کند ؟

الگوی کار افرینی و کاریابی در این زمینه کی باید مطرح شود ؟

برنامه اول دکتر شیری در این زمینه ( 13 آذر) از این لینک قابل بارگزاری و تماشا میباشد