در روح یک مرد چه میگذرد؟سفر زندگی مرد

دوشنبه شبها در پاییزی سرد در سال 2007 باید خودم را به قطار ساعت 21:30 آکسفورد لندن میرساندم . سوز وحشتناک هوا باعث میشد دقیقه ای ایستادن در ایستگاه به انتظار رسیدن قطار به کابوسی سرد تبدیل شود .م قطار برگشت همیشه خالی بود و با خیال راحت میرفتم پشت نیمکتهایی مینشستم که راحت بتونم قهوه لاته گرم بوفه قطار را بنوشم و یاداشتهایم را مرور کنم و بعدش بشینم پای کتاب عجیب “رابرت بلای” درباره مردان Iron john,a book about men

خدا میداند چند بار من و سایر مردانی که نشستند پای این حرفها گریسته اند ! باید همیشه چند سطری ازش بخونی و مزه مزه کنی و بعد بیندیشی بهش تا مستت کنه بعد اگر هنوز جا داشت روحت بری چند سطر دیگه بخونی…

از اون روزها سالها گذشته ، هزاران مرد در پای درسها و صحبتهام نشسته اند و به یافتن درونم کمک کرده اند . خیلی مایلم حاصل تجربیات کاری ام با مردان را در جایگاه یک درمانگر یا یک معلم ،  با محوریت مباحث نوین روانشناسی عمقی روایت کنم :


سفر قهرمانی مردان

 

1)       در روح یک مرد چه میگذرد ؟

2)       زخمی که در زندگی به شفا یا جهنم مبدل میکنیم

3)       گذار از نوجوانی به جوانی و بحران امروز ایران : نوجوانان 30 ساله

4)       رویارویی مرد با زنانگی خود و زنان / تجربه عشق و مرد

5)       چرا پسران ایرانی با ازدواج اینقدر مبهم برخورد میکنند ؟

6)       خاکستر نشینی در زندگی آدمی

7)       چرا پایان شب سیه خیلی ها سپید نیست ؟

8)       آسیب شناسی رابطه مردان با پدران خود آیینهای تشرف initiation در فرهنگ جهانی

9)       آیا پسر بناست مادر را نجات دهد ؟

10)   داستان fisher king به روایت رابرت جانسون ، تجربه ای استثنایی از سفر قهرمانی

 


اگر فرصت ندارید  در این دوره   شرکت کنید ،برای اطلاع از دوره بعدی می توانید عدد  9  را به شماره 2188847593  پیامک نمایید.