مهارت ازدواج – آیا برای ازدواج باید عاشق بود؟

  • عاشق شدن دورانی است که انسان باید ان را تجربه کند و قابل پیش بینی نیست.
  • عشق برایمان رخ میدهد و آگاهانه نیست و بهتر است تصمیم آگاهانه زندگی را به آن وصل نکنیم.
  • قرار نیست با عشق الزاما خوشبخت شویم.
  • عشق روند خاصی است و ما در این دوران پیک هیجانی را طی میکنیم و دچار شیفتگی میشویم.
  • اما باید عشق به پختگی خود برسد و مراقب باشیم که عشق قابلیت این را دارد که ما را در خود غرق کند.
  • ازدواج تصمییم مهمی در زندگی است و نباید فقط بخاطر عاشق بودن ازدواج کنیم.

لینک دانلود فایل   ( برای دانلود فایل، راست کلیک کرده و گزینه save link as را انتخاب نمایید)