زیبایی

دو روزی مونده با عید که پا میشم با مادر و همسرخانوم   میرم شمال ، سالها پیش تله کابین نمک ابرود را رفته بودم ولی اینبار زیبایی و خلوتی حیرت آوری را تجربه کردیم. بالای تله کابین که ختم میشد به جنگل مملو از برفهای تازه بود و افتاب زیبا و منظره شمالی دریا فقط حیرت برایمان میگذاشت

 

دارم کتاب نور جهان/ از  کریستین بوبن را میخوانم و دلم نمیاد تمومش کنم. کتاب را پیروز سیار ترجمه ای زیبا کرده است و نشر آگه منتشرش کرده دلم میسوزه که سالهاست داشتمش و بازش نکرده بودم:

  • زیبایی چنان ناگهانی سر بر می اورد که میتواند ما را به زیر خود له سازد…
  • به اسم  خواندن انچه دوستش داریم در حکم بهتر دوست داشتن ان است…
  • میتوانم به شما اطمینان دهم که یک گلبرگ گل سرخ چندان استوار است که مانع فروغلطیدن کسی به ورطه نیستی شود