توصیه هایی برای بانوی ایرانی پس از متارکه

image_pdfimage_print

استرسهای زن پس از طلاق در متن جامعه
عدم اشتغال در کارهای مناسب  و آینده دا ر :اکثرا زنان ما مهارت خاصی نیاموخته اند و آنها که مدرکی دارند سابقه کار ندارند و کلا جامعه امروزی به زنان اعتماد لازم مهارتی ندارد! زن مطلقه از ترس فشار اقتصادی کمرشکن مجبور است که تن به محیطهای نا مناسب ( از نظر سختی کار ، مطالبات بیمورد بعضی کارفرمایان بی تقوی) با حقوق اندک دهد تا روی پای خودش بایستد

·       فضای فاسد جامعه : هر چند نوشتن این جملات سخت است اما ما باید همتی کنیم تا بزرگترین مشکل زنان متارکه کرده را تا حدی تسکین دهیم . واقعیت اینست که درک  بخش جوان جامعه ایرانی با ۵۰% جمعیت زیر ۲۰ سال از زن  وضعیت مطلوبی ندارد . پروفسور یونگ ، روانکاو بزرگ سویسی  حق بزرگی به گردن ما به این لحاظ دارد که در کشفیات خود اشاره بسیار زیبایی داشت به این حقیقت که هر مردی درون بخشهای زنانه دارد(آنیما) و هر زنی نیز درون خود بخشهایی مردانه دارد(آنیموس)
–         آنیموس :یونگ و بسیاری از مکاتب انسان شناسی بیان میدارند که بعضی خصوصیات روحی هستند که در طول عمر بشر در مردان بیشتر تکرار شده اند مثل جدیت ، قاطعیت و هدفمندی و خشک بودن و نظم . لذا انرژی این رفتارها بیشتر مردانه تلقی میشود و  همه زنان به شکل ناخودآگاه واجد این انرژی ها در ناخودآگاه خود هستند و زنی که این خصوصیات را دارد ، بخشهای مردانه ناخودآگاه خود را به آگاهی درآورده است.
–       آنیما : بعضی ویژگیها نظیر لطافت و زیبایی و آفرینش و خلاقیت و مادری کردن و سرپرستی و بیان احساسات و معنویت ، در طول عمر بشر بیشتر توسط زنان زندگی شده است و در ناخودآگاه مردان به شکل نهفته است و اگر مردی این تواناییها را در زندگی بیرونی خود آورده باشد یعنی که با بانوی درون خویش ارتباط خوبی دارد
نکته بسیار کلیدی برای درک چگونگی ارتباط مرد با زن :
درک یک مرد از زن و رفتارش با زن بستگی به درجه رشد بانوی درونی خودش دارد. ۴درجه درک از زن داریم(به ترتیب از فرم نازل تا عالی) :
a.       زن به عنوان موضوعی جنسی SEX   OBJECT  که در این نگاه مرد از زن تصور یک شریک برای تمتعات جنسی خود دارد. مردی که درکش از بخش زنانه خود چنین باشد ، هر زن بیرونی را هم که ببیند به شکل سوژه جنسی میبیند و حتی اگر ببیند که مردی به خواهر یا دختر خودش علاقه ای نشان میدهد فکر میکند که او نیز نگاهی جنسی دارد. قرآن کریم تعبیر جالبی از انسانهایی دارد که در حد حیوانات بلکه پایینتر از حیوانات درک دارند( مثلهم کالانعام بل هم اضل )
b.       زن به عنوان جنبه زیبایی شناسی حیات HELEN: چنین درکی از زن باعث میشود که بتوانیم به هنر و کشف رازهای شگفت انگیز زیباشناسانه برسیم . مردی که درکی در این سطح از بانوی درون خویش دارد ، در مواجهه بیرونی با زن ، زن را غیر از موضوع جنسی ، موضوعی به غایت زیبا نیز میبیند و شیفته لطافتها و ظرافتهای روح زنانه میشود.
c.      زن به عنوان امری مقدس (HOLY MARY) در این نگرش زن نمادی از پاکی و تقدس و روح حیات است . معنویت انرژی و لطافتش از چنین جایگاهی نشات میگیرد. مردی که با بانوی درون خودش در چنین سطحی ارتباط دارد ، زن بیرونی را جلوه ای از پاکی و تقدس خلقت میبیند و لذا به او بی احترامی هرگز نمیکند و او را گرامی میشمارد
d.     زن به عنوان خرد عمیق خداوندی Sofia : در این نگرش، زن تجلی خرد خداوند است و لذا اوج تقدس و درخشندگی را میابد .بد نیست که اشاره ای لطیف در اینجا به نام زهرا به معنای درخشنده کنیم و در این ایام وفات دختر پیامبر، ازدیدگاه روانکاوی عمقی به رابطه پیامبر با دخترشان اشاره ای کنیم : چون بانوی درون نبی اکرم در درجه سوفیا قرار داشت لذا درکی مقدس از دخترشان داشتند و جنبه الهی و بسیار مقدس وجود زهرای اطهر را درک میکردند و احترام میگذاشتند و دیگرانی که درکشان از آنیما ( بخش زنانه درون روح یک مرد) حقیر بود به مقام زهرای اطهر پی نمیبردند. یعنی ما هر شناختی که به جنبه های مونث روحی خود داشته باشیم ، با زن بیرونی (مادرمان ، همسرمان ، دخترمان ) نیز بر اساس همین شناخت رفتار خواهیم کرد
متاسفانه درک غالب جوامع از زن ، نوع یک یعنی سوژه جنسی است و لذا اگر یک زن مطلقه باشد این دیدگاه تقویت هم میشود و به همین دلیل است که در کاریابی ، زنان مطلقه با انواع پیشنهادات مستقیم و غیر مستقیم جنسی مواجه میشوند . در طول این ۳هفته دهها نامه و تلفن داشته ام که نشان میدهد زن چقدر از این دیدگاه غالب جنسی زجر میکشد.

ناامنی شخصی زن تنها :اگر زن بخواهد خانه مستقل بگیرد از بنگاه املاک تا بقال محل و تک تک همسایگان به خود اجازه میدهند که سر از اسرار زندگی زن درآورند و با نگاههای خود او را بازجویی کنند.
روی آوردن به مشاغل بی آینده :
نا امنی شدید عاطفی زن به علت طلاق خود را برای داشتن رابطه عاطفی جدید ، معلول و ناقص و سیب گاز زده میبیند و خود کم بینی شدید دارد و خود را لایق ازدواجی مجدد با مردی شایسته نمیبیند لذا احتمال دارد از بسیاری از خواسته های  مهم خود  بگذرد تا وارد رابطه ای جدید شود.
خطر روابط عاطفی خطرناک :  همینجا چند خطر را بگوییم  :
خانم محترم ! همه مردها از یک قماش نیستند.
اگر همسر سابق شما فرضا خسیس بود احتمالا شما دنبال مردی دست ودلباز میگردی، مراقب باش که سایر صفات مرد جدید را نیز بررسی کنی که مبادا از چاله تو چاه بیفتی.
خدا باعث بدبختی شما نشده ، ما انتخاب میکنیم و باید بیاموزیم که هزینه و بهای هر انتخابی را خودمان بپردازیم.
به خاطر داشتن بچه کوچک ، زندگی عاطفی خود را نابود نکنید. مادر بودن به معنای ازخودگذشتگی حماقت آلود نیست .فرزند شما بیشتر به مادری احتیاج دارد که سلامت جسم و روح را توامان داشته باشد،بخشی از نیازهای جسم و روح شما در کنار همسری مناسب ارضا میشود، هرگز مجرد ماندن را به خاطر فرزند و… انخاب نکتید.
بهداشت معنوی مناسبی باری خود در نظر بگیرید .حتما از خدای متعال بپرسید که  ”  خدای عزیز! من چه درسی را باید از زندگی قبلیم فرا بگیرم ؟  ”   و درکی بی خرافه از خداوند داشته باشید تا بتوانید سبکی و سرور معنویت را درون روح تازه شکفته خود تجربه کنید و بدانید که خدا بزرگترین وکیل مدافع پاکی درون ماست :

  ان الله یدافع عن الذین امنوا / خدا  از ایمان آورندگانش دفاع میکند

نحوه معاشرت با دوستان مشترکتان از زندگی قبلی: اگر این دوستان نقش واسطه و کلاغ و خبر بیار و یادآور  خاطرات قدیمی  را دارند که ارتباط برقرار نکنید وگرنه میتوانید معاشرتی سالم اما با احتیاط را با ایشان ادامه دهید.
از معاشرت با زنانی که وقت خود را به داستانسرایی از شوهران نامرد خود در فضاهایی مثل آرایشگاهها و… تلف میکنند بپرهیزید.هرگز انرژی منفی چنین کسانی را به زندگی خود وارد نکنید.
از بی بند و باری و شادیهای کاذب بپرهیزید . میدانم که گاهی طلاق باعث نوعی فراخی زندگی و آسودگی ناشی از نبود بار تعهد ، میشود اما مبادا با این احساس موقت ، گول بخورید و با دوستان مجرد خود به وقت گذرانی و میهمانی و … مشغول شوید . شما به سرور عمقی احتیاج دارید و این مهم تامین نمیشود مگر با :

*تمرکز بر دردهایتان ونهراسیدن از مواجهه با آنها

* دریافتن مقدار نقش خود در ناکامی زندگی قبلی +

*کار یا تحصیل + مطالعه کتابهای خودیاری

* ورزش منظم برای حفظ زیباییتان

* بهداشت معنوی + استفاده از امنیت والدین و دعای خیر ایشان +

*پیش ذهنی نه منفی نه زیادی مثبت به مردان جدید( احتیاط و دقت)

4 دیدگاه در “توصیه هایی برای بانوی ایرانی پس از متارکه

 1. سلام.واقعا زنان جامعه ما حق طلاق ندارن تا همسرشون بگه طلاقت میدم.از مهریه و نفقه استفاده میکنی میگن حاضریم بدیم ولی طلاق نه برگردی خونه هم حقتو با زخم زبون و اذیت کردن میزاریم کف دستت.توی دادگاه هم مطرح کنی که با زخم زبان و اعمال و حرکاتشون اذیت میکنن تفاهم اخلاقی نداریم دادگاه قبول نمیکنه میگه هر وقت همسرت راضی به طلاق توافقی شد بیا خبر بده. از حقت میگذری بازم طلاقی در کار نیست حتی قاضی هم نمیتونه با گذشتن از مهریه و نفقه حق طلاق رو به زن بده.آخه این چه قانونیه؟خستهههههههههههههه شدم به خدا.

  [پاسخ]

 2. آقای دکتر ، ممنون از مطالب خوبی که در سایت می گذارید، ای کاش یک دوره ای برای زندگی پس از متارکه می گذاشتید

  [پاسخ]

 3. آقای دکتر سلام خسته نباشید مثل همیشه مطلب زیبایی بود ولی یک نکته وقتی مادر باشی از همه چی میگذری تا کوچولوت راحت باشه حتی زندگی با پدرش رو ادامه میدی هرچند پدرش تورو ادم حساب نکنه چه برسه به زن مادر بودن خیلی سخته..

  [پاسخ]

 4. چقدر قشنگ به توصیف شرایط پس از جدایی پرداختید و چه توصیه های جالبی برای برخورد درست با این شرایط داشتید.
  “خدا باعث بدبختی شما نشده ، ما انتخاب میکنیم و باید بیاموزیم که هزینه و بهای هر انتخابی را خودمان بپردازیم.”
  آقای دکتر آیا جایی رو میتونید توصیه کنید ک جلوگیری از هر گونه ابهامی برای ادامه زندگی جهت مشاوره مراجعه کرد؟ که اگه قرار بر متارکه است با گامهای مطمئن وارد این مسیر شد و اگه نه به بهبود رابطه پرداخت؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
  ======================
  اکرم گرامی
  هیچ مشاوری تا این حد نمیتونه ابهام زدایی کنه
  بهتره خودتون تا جایی که ممکنه با خودتون شفاف بشید و شاید جواب در این رویارویی مستتر باشه

  [پاسخ]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.